StoryEditor

Szymonów rozmowy w sadzie: Dobry start sezonu w gruszach

12.04.2021., 11:31h

Produkcja gruszek w Polsce jest całkowicie nastawiona na rynek owoców deserowych. Aby jej koszty nie przerosły zysków, od samego początku wymaga ona przemyślanej strategii ochrony. W newralgicznym punkcie wegetacji, jakim jest okres okołokwitnieniowy, poważne zagrożenie stanowią choroby bakteryjne.

Szymon Jabłoński: Wiele prawdy jest w stwierdzeniu: im trudniej wyprodukować dany owoc, tym większe zyski możemy osiągnąć z jego sprzedaży. Istotne jest również zainteresowanie konsumentów danym towarem, co będzie wpływało na wzrost popytu, dając powody do powiększania areału uprawowego danego gatunku. Co jednak się stanie jeśli zaczniemy produkować zbyt dużo?

Szymon Kamiński:
W przypadku jabłek poziom produkcji wzrastał w sposób gwałtowny i nieprzewidywalny, czego najlepszym przykładem jest coroczna trudność w oszacowaniu realnej skali produkcji w naszym kraju. Zwiększanie powierzchni nasadzeń jabłoni nie było skorelowane z odpowiednim marketingiem polskich owoców za granicą, a szczególnie zaniedbany (o zgrozo!) został polski rynek, czego efektem jest systematyczny spadek spożycia jabłek przez polskich konsumentów.

fot. S. Jabłoński - Ubiegłoroczne, późne przymrozki wiosenne uszkodziły tkankę na zawiązkach owoców, przyczyniając się do infekcji przez bakterię Pseudomonas syringae również po kwitnieniu


22. maj 2024 10:54