StoryEditor

UWAGA – Monitoring lotu owocówki śliwkóweczki i jabłkóweczki

09.06.2022., 12:08h

Jak podaje Instytut Ogrodnictwa-PIB, wykazano obecność 166 motyli owocówki śliwkóweczki w Dąbrowicach, 168 w Skierniewicach.

Monitoring lotu owocówki śliwkóweczki prowadzi się za pomocą pułapek feromonowych. Sady, w których monitorowany jest lot szkodnika, znajdują się w Skierniewicach, Dąbrowicach i Celinowie. Obserwacja wykonywana była dwa razy w tygodniu w okresie od 9 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. W dniach od 30 maja do 3 czerwca zaobserwowano intensywny lot motyli na terenie Skierniewic i Dąbrowic.


Liczba odłowionych motyli wskazuje na konieczność wykonania zabiegu. Przy wysokiej populacji szkodnika zabieg należałoby powtórzyć po upływie 10 do 14 dni.

Obserwacje przebiegu lotu motyli owocówki jabłkóweczki wykonywane były od dnia 4.05. 2022 r. w trzech sadach jabłoniowych. Dwa z sadów zlokalizowane są w Skierniewicach oraz jeden zlokalizowany w Białej Rawskiej. Lot motyli tego szkodnika monitorowany jest za pomocą pułapek feromonowych.


W sadach w rejonie Skierniewic w dniach od 9 do 30 maja zarejestrowano w pułapkach pojedyncze osobniki, a od 3 czerwca trwa intensywny lot motyli owocówki jabłkóweczki.
Zabiegi zwalczające w tym rejonie środkami stosowanymi w terminie lotu i składania jaj można wykonać w dniach 10 – 15 czerwca 2022 r.

Instytut Ogrodnictwa - PIB.

20. maj 2024 14:45