StoryEditor

Włoski patent na Halyomorpha halys

15.01.2021., 11:25h

Jednym z głównych zagrożeń w produkcji sadowniczej – zarówno w Europie, jak i na świecie – jest napływ obcych gatunków agrofagów o dużej szkodliwości. Takim szkodnikiem inwazyjnym jest pluskwiak Halyomorpha halys (tarczówka marmurkowata). O możliwościach jego zwalczania mówiła prof. Luciana Tavella z Uniwersytetu w Turynie (Włochy).

Rozprzestrzenianiu się obcych gatunków szkodników na nowe terytoria sprzyjają: dostępność roślin żywicielskich, zmieniający się klimat oraz brak wrogów naturalnych. Gatunki te często cechuje polifagiczność, duży potencjał rozrodczy i wysoka mobilność, przez co ich zwalczanie jest bardzo trudne.

Halyomorpha halys to pluskwiak pochodzący ze wschodniej Azji. Na nasz kontynent dotarł około 2004 r. (Szwajcaria), a w kolejnych latach zaczął się rozprzestrzeniać na obszarze południowej Europy. Obecnie największe spustoszenia w Europie szerzy w północnych Włoszech, powodując straty plonu m.in. w takich uprawach jak jabłonie, grusze, brzoskwinie. Pluskwiak ten jest też dużym problemem w USA.

W Polsce również stwierdzono jego obecność
– po raz pierwszy w 2018 r. w woj. małopolskim. Choć dotychczas były to pojedyncze przypadki, to jednak, biorąc pod uwagę ocieplający się klimat, należy liczyć się z tym, że i nam przyjdzie stawić czoła temu nowemu zagrożeniu. 

 
Cały artykuł przeczytasz w styczniowym numerze miesięcznika "Sad Nowoczesny". Sprawdź naszą ofertę!


22. lipiec 2024 03:34