StoryEditor

Zmiany w rejestrze zoocydów w uprawach sadowniczych

31.01.2020., 15:15h

Z wykazu środków owadobójczych w 2019 r. zostało skreślonych 5 preparatów opartych na acetamiprydzie: Acetamip 20 SP, Acetamip New 20 SP, Acetamipryd 20 SP, AcetGuard oraz Stonkat 20 SP. Zarejestrowano natomiast ponad 30 nowych środków, które w większości są odpowiednikami stosowanych już wcześniej preparatów lub zawierają znane substancje czynne. 

Przed zastosowaniem zoocydów zaleca się uważne czytanie zapisów w etykietach-instrukcjach stosowania preparatów oraz o zapoznawanie się na bieżąco z informacjami zamieszczanymi na stronie MRiRW.

Nowości wśród insektycydów

Zupełnie nowym preparatem jest akarycyd Nealta (cyflumetofen) zgrupy ß-ketonitryli przeznaczony do zwalczania przędziorka owocowca na jabłoni, przędziorków na gruszy i pigwie oraz przędziorków i roztocza truskawkowca na truskawce uprawianej pod osłonami typu szklarnia.
Do nowości należy również zaliczyć insektycyd Delegate (spinetoram) z grupy spinozyn. Środek ten został zarejestrowany do zwalczania owocówki jabłkóweczki, owocówki południóweczki, zwójkówek liściowych oraz szrotówka białaczka na jabłoni i gruszy. 
W rejestrze środków ochrony roślin na rok 2020 w uprawach sadowniczych znalazły się także pyretroidy:Evure 240 EW, Mavrik Vita 240 EW, Kaliber 240 EW,zawierające nową substancję czynną – tau-fluwalinat. Preparaty te przeznaczone są do zwalczania kwieciaka jabłkowca, owocówki jabłkóweczki, mszycy jabłoniowej i jabłoniowo-babkowej na jabłoni, kwieciaka jabłkowca na gruszy i gruszy azjatyckiej, owocówki jabłkóweczki na gruszy, gruszy azjatyckiej i pigwie pospolitej, a także mszycy jabłoniowej i jabłoniowo-babkowej na gruszy oraz mszycy jabłoniowej na pigwie pospolitej.

Czytaj więcej w styczniowym numerze miesięcznika Sad Nowoczesny!

Sprawdź naszą ofertę! Kliknij tutaj! 

24. lipiec 2024 21:15