StoryEditor

Zmiany w rejestrze zoocydów w uprawach sadowniczych

21.01.2021., 11:25h

Jakie zmiany w ochronie sadów przed szkodnikami znajdziemy w nowym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych?

Europejski Zielony Ład to nowa strategia Unii Europejskiej skupiająca się na dwóch głównych aspektach, tj. ochronie środowiska i zapobieganiu zmianom klimatycznym. W ramach tej strategii będą podejmowane działania mające na celu m.in. zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zużycia środków ochrony roślin. Nowa strategia gospodarcza znalazła już swoje odzwierciedlenie w zmianach w rejestrze zoocydów na rok 2021, z którego usunięto m.in. środki owadobójcze o szerokim spektrum działania, po które chętnie sięgali sadownicy.

Z rejestru zoocydów zostało usuniętych kilka preparatów. Pojawiły się też nowe rejestracje. Ale zdecydowana większość preparatów, które znalazły się po raz pierwszy w rejestrze zoocydów w uprawach sadowniczych to środki zawierające znane z lat poprzednich substancje czynne.


fot. M. Sekrecka: W aktualnym rejestrze znalazł się nowy atraktant płciowy w formie aerozolowego dyspensera przeznaczony do wabienia i dezorientacji samców owocówki jabłkóweczki na jabłoni, gruszy i orzechu włoskim.
20. maj 2024 15:16