StoryEditor

Zwalczanie przędziorków. Bardzo ważne wczesną wiosną!

16.02.2021., 11:27h

Każdego roku w wielu sadach przędziorki wyrządzają znaczne szkody. Te maleńkie roztocza wysysają zawartość komórek miękiszu, co powoduje zwiększenie transpiracji oraz zmniejszenie fotosyntezy. Na zaatakowanych drzewach owoce nie wyrastają i gorzej wybarwiają się. Słabiej zawiązują się pąki kwiatowe na rok następny, a drzewa są bardziej podatne na przemarzanie zimą. W skutecznym zwalczaniu tych szkodników kluczowe są zabiegi wczesnowiosenne.

W wyniku żerowania przędziorków dochodzi do przebarwienia blaszek liściowych – początkowo w postaci jasnych punkcików, które zlewają się w większe plamy. Potem następuje szarzenie i brązowienie uszkodzonych liści, a następnie ich zasychanie oraz opadanie. W przypadku licznej populacji w drugiej połowie lata samice przędziorka owocowca mogą składać jaja zimowe w zagłębienia szypułkowe lub kielichowe owoców, natomiast samice przędziorka chmielowca w miejscach tych gromadzą się na zimowanie. Owoce, na których znajdują się takie jaja lub samice, tracą wartość handlową. Z tego względu na obecność i liczebność tych szkodników należy zwracać uwagę od początku wegetacji.

Liczebność populacji w sadach

Jeszcze kilka lat temu w wielu sadach przędziorki występowały bardzo licznie, a w niektórych sezonach, zwłaszcza w drugiej połowie lata, ich pojaw był wręcz klęskowy. Zwalczanie tych roztoczy w praktyce sadowniczej było bardzo trudne. Jedną z przyczyn tej sytuacji było drastyczne zmniejszenie zarówno liczby grup chemicznych, do których zaliczane są akarycydy, jak i środków w poszczególnych grupach. Niemożliwa była więc prawidłowa rotacja akarycydów, co doprowadziło w niektórych gospodarstwach do selekcji ras odpornych. W wielu sadach występowały rasy przędziorka owocowca odporne na akarycydy z grupy mitochondrialnego transportu elektronów (METI akarycydy – Ortus 05 SC i stosowane wcześniej Magus 200 SC oraz Sanmite 20 WP) i grupy inhibitorów wzrostu przędziorków (Apollo 500 S, Nissorun 050 EC). 


fot. Jaja przędziorka owocowca.


22. maj 2024 10:12