StoryEditor

Akademia Sadu Nowoczesnego: nawożenie mikroelementami

18.05.2021., 11:34h

6 maja odbyło się nasze drugie spotkanie z cyklu Akademia Sadu Nowoczesnego pt. „Jak poprawić plonowanie po kwitnieniu i na początku wzrostu zawiązków”. Rozmawialiśmy m.in. o nawożeniu mikroelementami. Cały zapis wypowiedzi dr. Michała Szklarza, kierownika ds. sadownictwa i szkółkarstwa ADOB znajdziesz pod artykułem!

Mikroelementy w nawożeniu jabłoni i grusz omówił dr Michał Szklarz, kierownik ds. sadownictwa i szkółkarstwa ADOB. Zaprezentował objawy niedoborów składników. Na młodych liściach można doszukiwać się tych mało mobilnych, jak żelaza, cynku, miedzi, boru, wapnia czy siarki. Na liściach o średnim wielu występują niedobory molibdenu, a na najstarszych azotu, fosforu, potasu i magnezu. 

Zaznaczył, że na pobieranie składników pokarmowych bardzo duży wpływ ma pH. 

- Jeżeli pH jest za wysokie, to zaczynają się problemy z niedoborem mikroelementów, zwłaszcza żelaza. Przy pH powyżej 7 dostępność mikroelementów z gleby dla roślin jest mała, a przy pH niższym od 5,5 dobra – powiedział.

Przypomniał, że dla jabłoni i grusz pH powinno wynosić 6,2-6,7. Podkreślił, że przy nawożeniu dolistnym mikroelementami warto sięgnąć po chelaty (związek chemiczny i kation metalu). 

- W przeciwieństwie do kompleksów, chelaty mają wysoką stałą trwałość, są stabilne w wysokim pH i w obecności fosforanów i wodorowęglanów. Nasze chelaty są 100 proc. – zaznaczył dr Szklarz.

Wyjaśnił, że jedynym biodegradowalnym związkiem chelatującym jest IDHA. Wśród chelatów IDHA wymienił nawóz Adob Ca IDHA, który skutecznie zapobiega niedoborom wapnia, zmniejsza podatność roślin na infekcje, wspomaga równomierne dojrzewanie i zwiększa jędrność owoców i zdolność przechowalniczą. 

Dr Michał Szklarz polecił też nawozy w technologii 2.0 o obniżonym napięciu powierzchniowym.

- Innowacyjna technologia 2.0 poprawia przyswajalność składników pokarmowych przez liście i zwiększa efektywność działania nawozu. Gwarantuje lepsze pokrycie blaszki liściowej i lepszą absorbcję składników pokarmowych przez rośliny – zaznaczył dr Szklarz.

Jak stosować zabiegi dolistne? – Najlepiej wykonywać takie zabiegi po zachodzie słońca. Nad ranem też jest dobrze, ale bywa rosa, więc możemy stracić część cieczy roboczej – powiedział ekspert.

Do nawożenia doglebowego grusz polecił ADOB Fe HBED. - To wysokiej jakości nawóz w formie emulsji, który stanowi doskonałe źródło żelaza – zaznaczył.

Zaprezentował także program nawożenia dolistnego jabłoni i gruszy.

Zobacz zapis wypowiedzi dr. Michała Szklarza, kierownika ds. sadownictwa i szkółkarstwa ADOB!
22. maj 2024 10:10