StoryEditor

Co zamiast kaptanu?

10.03.2022., 11:54h

Przy przygotowaniu Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na 2022 r. opieraliśmy się na wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanych przez MRiRW i zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa. Tuż przed końcem 2021 r., ale już po oddaniu Programu do druku, ukazały się na ww. stronie etykiety nowych środków, które będzie można stosować w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym.

Wśród tych nowo zamieszczonych środków żaden nie zawiera nowej substancji czynnej, najczęściej są to odpowiedniki znanych już wcześniej fungicydów. Gotowe mieszaniny Do dyspozycji sadowników pojawiły się nowe połączenia dwóch substancji będących już w użyciu.

Takim środkiem jest Difol 410 SC zawierający folpet (400 g) z dodatkiem difenokonazolu (10,7 g w 1 l). Jest to fungicyd działający zapobiegawczo i interwencyjnie do 120 godzin po infekcji. Zwalcza parcha jabłoni i parcha gruszy. Okres karencji wynosi 110 dni. Ponieważ środek zawiera triazol powinien być stosowany w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

Drugą podobną mieszaniną jest Fopaz zawierający także folpet (484 g), ale z azoksystrobiną (90,4 g w 1 l). Polecany jest do zwalczania mączniaka rzekomego winorośli. Okres karencji wynosi 28 dni. Odpowiedniki znanych fungicydów Pozostałe środki są odpowiednikami znanych już fungicydów.

Tebukonazol zawierają Legend 250 EW i Tebu-Pro (jak Horizon 250 EW) polecane przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych na wiśni i śliwie. Odpowiednikami środka Switch 62,5 WGSerenva i Sorin. Liczna grupa środków zawierających ditianon powiększyła się o trzy następne. Są to Astron X 70 WG i Chloe 700 WG do stosowania przeciwko parchowi jabłoni i gruszy oraz Mullomo 700 WG – tylko przeciwko parchowi jabłoni.

Dwa nowe środki zawierające dodynę to Elema 500 SC i Taboo 500 SC zwalczające parcha jabłoni (odpowiedniki Diana 500 SC). Środki zawierające kaptan to Cherry 80 WDG i Malchus 80 WDG – odpowiedniki Captan 80 WDG, a także PFAC Kap 80 WDG – odpowiednik środka Merpan 80 WDG. Dwa kolejne środki zawierają fosetyl glinu (jak Aliette 80 WG) i polecane są do stosowania przeciwko zgniliźnie pierścieniowej podstawy pnia drzew owocowych. Są to Alipius 80 WG i Protte. Z kolei mączniakobójczy preparat Prondo (cyflufenamid) jest odpowiednikiem Kendo 50 EW, a PROQU Sad (proquinazyd) – Tarot Sad. Etykieta środka stosowanego pozbiorczo Xedathane – HN (pirymetanil) została rozszerzona o gorzką zgniliznę gruszek.

Ujednolicone etykiety Istotną zmianą, którą warto odnotować jest ujednolicenie etykiet (w zakresie zwalczanych chorób) czterech środków zawierających laminarynę: Laminone, Nutivax, Plantivax i Vaxiplant SL. Są to środki wzmacniające odporność roślin na choroby. Poprzednio dwa z nich można było stosować w uprawie truskawki, a dwa w uprawie jabłoni i gruszy. Obecnie wszystkie można stosować w sadach jabłoniowych i gruszowych oraz na plantacjach truskawek. Wzmacniają one odporność:

  • jabłoni i gruszy przed zarazą ogniową;
  • jabłoni – przed infekcjami wtórnymi parcha jabłoni;
  • jabłek – przed chorobami przechowalniczymi (gorzką zgnilizną i parchem przechowalniczym),
  • truskawki – przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą i czerwoną plamistością liści.

Nowością jest możliwość stosowania tych preparatów w szkółkach roślin sadowniczych do wzmacniania odporności przeciwko zarazie ogniowej.

Nowy preparat biologiczny

Nowym preparatem mikrobiologicznym jest Trianum-P zawierający grzyb Trichoderma harzianum, ale zarejestrowany do stosowania tylko w uprawach pod osłonami. Preparat chroni system korzeniowy roślin przed patogenami glebowymi z rodzajów Fusarium, Rhizoctonia i Pythium. Stosowany jest poprzez nawadnianie kropelkowe w uprawie truskawki, maliny, borówki wysokiej i żurawiny pod osłonami.

Zachęcamy do zakupienia naszego Programu Ochrony Roślin Sadowniczych TUTAJ

Dr Hanna Bryk Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach
fot. envatoelements

13. czerwiec 2024 17:34