StoryEditor

Dokarmianie i biostymulacja po kwitnieniu

07.05.2021., 11:34h

Od kwitnienia zaczyna się jeden z najważniejszych etapów wpływających na wielkość plonu i jakość owoców. Następuje okres najintensywniejszego dokarmiania sadów. W tym czasie korzystamy najczęściej z ustalonych schematów, ale w niektórych przypadkach warto sięgnąć po rozwiązania niestandardowe.

Dokarmianie drzew w okresie od kwitnienia do końca podziałów komórkowych ma na celu uzyskanie możliwie wysokiego plonu przy możliwie jak najwyższej jego jakości. Chodzi tu o jednoczesne wykorzystanie dotychczasowego potencjału i wspomaganie procesów dalej budujących potencjał jakości owoców. Dotychczasowy potencjał wynikał przede wszystkim z jakości pąków i kondycji całego drzewa na starcie wegetacji, a także z prawidłowego przebiegu procesów zapylenia i zapłodnienia. Jeśli w efekcie udaje się uzyskać silne zawiązki z dużą ilością nasion, możemy mówić o fundamentach potrzebnych do uzyskania plonu wysokiego i dobrej jakości.

Klucz do jakości

Od momentu zapłodnienia do opadu czerwcowego mamy do czynienia z intensywnymi podziałami komórek w młodych zawiązkach. Proces ten ma kluczowy wpływ na późniejszą jakość jabłek – od ilości komórek zależy później jędrność i trwałość owoców.
22. maj 2024 10:58