StoryEditor

Drożejące grunty orne

22.03.2019., 14:57h
Informacje na temat średniej ceny gruntów opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie danych Głównego Urzędu Statycznego. Ceny zaczną obowiązywać od 25 marca 2019 roku.

Średnie ceny gruntów wg GUS w porównaniu z poprzednią informacją obowiązującą od 8 października 2018 roku wzrosła średnio o około 1500 zł za hektar. Najwięcej zdrożała ziemia w woj. wielkopolskim o ponad 3500 zł. W tym województwie za I, II i III a klasę ziemi rolnicy płacą 77 454 zł/ha. Tej samej klasy ziemia w woj. podkarpackim kosztuje 34 129 zł/ha. Mimo drożejących gruntów chętnych na jej zakup nie brakuje.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  • kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  • kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  • kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre – grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2018 r. według województw – obowiązują od 25 marca 2019 r.

Województwo Grunt orny
ogółem Dobry
(klasy I, II, IIIa)
Średni
(klasy IIIb, IV)
Słaby
(klasy V, VI)
w złotych za hektar
dolnośląskie 37 085 48 000 36 706 27 526
kujawsko-pomorskie 54 697 66 376 53 607 39 815
lubelskie 32 453 47 015 32 354 21 394
lubuskie 29 258 36 400 30 894 25 808
łódzkie 39 122 56 100 41 459 26 705
małopolskie 33 500 40 595 29 858 22 800
mazowieckie 39 017 57 895 40 731 29 519
opolskie 47 714 67 675 44 207 30 815
podkarpackie 26 618 34 129 25 241 19 000
podlaskie 41 271 57 222 45 857 33 987
pomorskie 41 004 59 500 41 621 33 849
śląskie 36 953 54 231 37 756 20 656
świętokrzyskie 29 598 36 250 27 031 17 976
warmińsko-mazurskie 45 163 52 000 48 043 39 000
wielkopolskie 63 519 77 454 66 473 45 383
zachodniopomorskie 27 569 35 000 27 875 22 833
Polska 45 743 56 301 46 824 32 668

Maciej Kania
Źródło: ARiMR

24. lipiec 2024 20:23