StoryEditor

Drzewka na wiele lat. Jakość materiału szkółkarskiego

03.03.2021., 11:28h

Dochodowość sadu w dużym stopniu warunkują decyzje podejmowane podczas jego zakładania. Ważne są m.in.: odpowiednie przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia, jakość drzewek, właściwy wybór odmiany. Dobra inwestycja w młody sad przełoży się na wyrównany i dobry jakościowo plon w kolejnych latach.

Niewłaściwy wybór materiału nasadzeniowego może skutkować słabszą odpornością na szkodniki i choroby atakujące w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, a także gorszą jakością owoców i mniejszym plonem. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania drzewek?

O znaczeniu jakości materiału nasadzeniowego w kontekście potencjału produkcyjnego i opłacalności nowo zakładanych sadów pisałam wielokrotnie na łamach "Sadu Nowoczesnego". Rzetelność, uczciwość i profesjonalizm branży szkółkarskiej odgrywają kluczową rolę w jakości i efektywności produkcyjnej zakupionych drzewek. Tematyka ta nabiera nieco innego wymiaru w czasach, gdy dobór odmianowy do nowo zakładanych sadów opiera się na taksonach podatnych lub wyjątkowo wrażliwych na choroby kory i drewna oraz rewersję, dlatego przy zakupie drzewek powinniśmy zwracać szczególną uwagę na ich jakość, w tym zdrowotność i pochodzenie.

Tożsamość

Mówiąc o jakości drzewek, powinniśmy zwracać uwagę na formalny aspekt materiału szkółkarskiego, tj. na jego pochodzenie i legalność w obrocie. 


20. maj 2024 14:57