StoryEditor

Innowacyjne bionawozy już wkrótce!

18.05.2021., 11:34h

Już niebawem poznamy wyniki blisko czteroletnich badań, których celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych granulowanych bionawozów - informuje Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Bionawozy wytworzone będą poprzez połączenie Mocznika, Polifoski i nawozu Fos Dar z kwasami humusowymi oraz pożytecznymi mikroorganizmami.

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z partnerów w projekcie „Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie” (Akronim BIO-FERTIL) realizowanym w ramach programu: BIOSTRATEG3.


Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych bionawozów wzbogaconych mikrobiologicznie: szczepami bakterii Bacillus sp., Bacillus amyloliquefaciens, Paenibacillus polymyxa lub szczepami grzybów Aspergillus niger i Purpureocillium lilacinum oraz ocena efektów ich zastosowania w mikrobiologicznej stymulacji żyzności i produktywności gleb. 
Nowo opracowane bionawozy wytworzone będą poprzez połączenie Mocznika, Polifoski i nawozu Fos Dar z kwasami humusowymi oraz pożytecznymi mikroorganizmami mającymi określone właściwości w stymulacji wzrostu i plonowania roślin oraz o działaniu ochronnym. Kwasy humusowe, zastosowane jako nośniki pożytecznych mikroorganizmów, produkowane  z najlepszych frakcji węgla brunatnego pozbawionych szkodliwych substancji, umożliwią utrzymanie wysokiej liczebności i przeżywalności pożytecznych mikroorganizmów w bionawozach. Natomiast pożyteczne mikroorganizmy zgromadzone w SYMBIO BANK-u Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach oraz nowe gatunki wyizolowane z rizosfery badanych roślin posłużą do mikrobiologicznego wzbogacenia nawozów mineralnych. 

W ramach realizacji projektu nowo opracowane bionawozy zostaną wykorzystane do uruchomienia przez firmę GRUPA AZOTY pierwszej, najpierw pilotażowej, a w konsekwencji produkcyjnej linii stałych bionawozów granulowanych, w oparciu o zoptymalizowane w ramach projektu warunki procesu produkcji bionawozów i namnażania mikroorganizmów. Kwasy humusowe, konsorcja pożytecznych mikroorganizmów i nowoopracowane bionawozy charakteryzować się będą odpowiednimi parametrami jakościowymi. Monitorowany będzie również przebieg procesu namnażania komponentów inokulów oraz stabilności ich składu, co umożliwi zoptymalizowanie technologii mikrobiologicznego wzbogacania nawozów mineralnych. Wynikiem projektu będzie komercjalizacja nowo opracowanych bionawozów oraz opracowanie zrównoważonych technologii uprawy roślin i mikrobiologicznej stymulacji żyzności i produktywności gleb. 

Wyniki projektu pozwolą na opracowanie skutecznych i bezpiecznych bionawozów do stymulacji wzrostu i plonowania roślin oraz poprawy żyzności gleb uprawnych i zdegradowanych. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania technologii ograniczania negatywnych skutków suszy w uprawach roślin ogrodniczych i rolniczych. 

Źródło: IO w Skierniewicach
14. czerwiec 2024 16:43