StoryEditor

Komunikat sadowniczy z 3 czerwca 2020 r.

03.06.2020., 11:07h

Rozwój szkodników w tym sezonie różni się zdecydowanie od ubiegłorocznego, na co miały wpływ zmienne warunki pogodowe z licznymi okresami chłodów w kwietniu i maju, które skutecznie spowalniały procesy rozmnażania owadów i nie doszło do gwałtownego pojawu poszczególnych gatunków. Sytuacja nabiera jednak tempa.

Dzięki systematycznym lustracjom prowadzonym w wielu sadach ziarnkowych dopiero na przełomie maja i czerwca zaobserwowaliśmy wzrost zagrożenia ze strony wybranych agrofagów, które powoli lecz sukcesywnie powiększały swoją liczebność.

Szkodniki jabłoni i grusz


Obecnie monitorujemy migracje młodych osobników mszycy jabłoniowo-babkowej oraz bawełnicy korówki na nowe przyrosty. Na gruszach, w zależności od lokalizacji oraz prowadzonej do tej pory przeciwko miodówce gruszowej plamistej ochrony, możemy zauważyć masowo składane jaja przez dorosłe osobniki pokolenia letniego oraz żerujące larwy różnych stadiów rozwojowych, z dominacją tych młodszych (L1–L3). Trwają również naloty mszycy jabłoniowej, która chętnie zakłada kolonie na będących w pełni wigoru i wzrostu młodych pędach.

W niektórych sadach, szczególnie tam, gdzie nie wykonuje się wiosennych zabiegów olejami czy innymi produktami o działaniu mechanicznym, mogą być widoczne dorosłe larwy przędziorka owocowca oraz przędziorka chmielowca, licznie składane jaja i pojedyncze młodsze osobniki (nimfy).

Ocieplenie będzie sprzyjało rozwojowi szkodliwych roztoczy, do których należy również pordzewiacz jabłoniowy, a efektem jego żerowania są charakterystycznie łódkowato zagięte liście z brązowymi przebarwieniami po ich spodniej stronie. Szczególnie w młodych kwaterach jabłoni i grusz warto zwrócić uwagę na pryszczarka jabłoniaka i pryszczarka gruszowca, które w młodych nasadzeniach mogą wyrządzić wiele szkód, poprzez ograniczanie wzrostu młodych pędów.

Możliwości zwalczania


Wymienione powyżej gatunki szkodników łączy jedna wspólna cecha – wszystkie są zwalczane (a w przypadku szkodliwych roztoczy obserwujemy bardzo dobry efekt ograniczający) przez preparat na bazie spirotetramatu – Movento 100 SC. Wielokrotnie przekazywaliśmy informację o licznych zaletach tego produktu, który cechuje się szerokim spektrum zwalczanych organizmów szkodliwych, będąc przy tym wysoce selektywnym dla organizmów pożytecznych. Zarówno w jabłoniach jak i w gruszach dawka produktu wynosi 2,25 l/ha lub 0,75 l na hektar na każdy metr wysokości korony drzew. Utrzymaniu wysokiej skuteczności produktu sprzyjają odpowiednie warunki w trakcie wykonywania zabiegu i kilka godzin po nim: ciepło, powyżej 15°C, wysoka wilgotność powietrza.

Prognozy pogody wskazują duże prawdopodobieństwo wystąpienia optymalnych warunków pogodowych do zabiegu Movento w drugiej połowie tygodnia. Substancja aktywna tego preparatu jest aktywnie wtłaczana poprzez wiązki przewodzące do młodych liści – czyli do tych miejsc gdzie nowe pokolenia szkodników chętnie migrują i zakładają kolonie. W zależności od przebiegu pogody po wykonanym zabiegu możemy spodziewać pierwszych efektów działania Movento po okresie 5–8 dni. Wysoka skuteczność może utrzymywać się nawet przez 3–5 tygodni.

Przypominamy, że wyniki prowadzonych badań w Sadowniczej Stacji Badawczej nie potwierdziły jak dotąd negatywnego wpływu produktów ograniczających wzrost drzew (proheksadionu wapnia) na skuteczność Movento.

Nie zalecamy mieszania Movento z innymi produktami, szczególnie nawozami i insektycydami. Obecnie trwają badania polowe, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na możliwość stosowania Movento w mieszaninach z fungicydami.

Innym skutecznym rozwiązaniem ochrony sadów jabłoniowych i gruszowych przed mszycami jest zastosowanie Sivanto Prime 200 SL. Po kwitnieniu  zalecana dawka to 0,9 l/ha. W ubiegłym roku produkt sprawdził się doskonale w trudnych warunkach, w obliczu masowego wystąpienia mszycy jabłoniowo-babkowej, wykazując wysoką skuteczność w zwalczaniu jej osobników nawet w mocno pozwijanych i poskręcanych liściach. Tam, gdzie obawiamy się jedynie tego gatunku lub mszycy jabłoniowej, warto skierować się w stronę zastosowania właśnie Sivanto Prime.

Szkodniki drzew pestkowych


Na drzewach pestkowych również możemy stosować Movento w celu ochrony wiśni i czereśni przed mszycami oraz nasionnicą trześniówką. Pierwsze osobniki nasionnicy zostały już odłowione na żółtych tablicach lepowych. Preparat Movento jest szczególnie polecany do ochrony przed nasionnicami, z uwagi na długo utrzymującą się skuteczność (nawet do 2 tygodni) wobec wylęgających się larw.

W sadach brzoskwiniowych, morelowych czy śliwowych Movento również jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko w ochronie przed mszycami, ale również przed coraz częściej występującym misecznikiem śliwowym. Zazwyczaj w czerwcu rozwija się jego pokolenie letnie, a larwy migrują na liście oraz owoce. Okres migracji jest optymalnym momentem na zwalczanie tego szkodnika.

Fot. 1. Jaja miodówki gruszowej plamistej złożone wzdłuż nerwu głównego na spodniej stronie liścia
 
Fot. 2. Objawy żerowania pryszczarka Gruszowca
 
Fot. 3. Objawy żerowania pordzewiacza jabłoniowego
 
Fot. 4. Misecznik śliwowiec – dorosła samica oraz młode larwy
21. lipiec 2024 18:41