StoryEditor

Nowe biodegradowalne tworzywo sztuczne do produkcji folii rolniczych

27.03.2019., 14:57h
Na szerokie zastosowanie polimeru ecovio® w gospodarstwach rolnych, domowych, handlu wpływa jego wszechstronność.

Głównymi obszarami zastosowania ecovio® są folie z tworzyw sztucznych, takie jak worki na odpady organiczne, worki na owoce i warzywa, torby na zakupy z podwójnym zastosowaniem (najpierw na zakupy, potem na odpady organiczne) lub folie rolnicze. Ponadto z ecovio® można wytwarzać kompostowalne rozwiązania opakowaniowe, takie jak folie do powlekania papieru, folie kurczliwe i przylegające, opakowania piankowe, a także produkty do formowania wtryskowego i kształtowania termicznego. Kompostowalne torby na zakupy oferują klientowi dodatkową korzyść. Są one nie tylko wystarczająco mocne, aby mogły być używane wielokrotnie jako torba na zakupy: w końcowej fazie torby mogą być wykorzystywane do zbierania odpadów organicznych. Dzięki dobrej wytrzymałości na mokro, płyn z torebek z herbatą lub resztek owoców nie przecieka, więc nie ma bardziej pracochłonnego szorowania pojemnika na odpady organiczne.

Kompostowalny produkt ecovio® FS jest nowym produktem BASF: Materiał składa się głównie z surowców odnawialnych i nadaje się do kompostowania.

Dzięki specjalnej strukturze chemicznej, ecovio® może ulegać biodegradacji przez mikroorganizmy i ich enzymy. W warunkach kompostowni przemysłowej – odpowiednia temperatura, wysoka wilgotność, określona zawartość tlenu – biodegradacja zajmuje tylko kilka tygodni.

W przeciwieństwie do prostych bioplastików na bazie skrobi, ecovio® jest bardziej odporny na obciążenia mechaniczne i wilgoć.

Produkty ecovio® są tak samo wydajne i mocne w użyciu jak konwencjonalne tworzywa sztuczne. Folie wykonane z ecovio® mogą przyjmować takie same obciążenia jak jej odpowiednik z polietylenu.

Tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji nie są generalnie bardziej od innych przyjazne dla środowiska. Dla określonych zastosowań są one jednak najlepszym rozwiązaniem, na przykład w przypadku nadających się do zaorania mulczów foliowych stosowanych w rolnictwie.

Maciej Kania
Źródło: BASF

21. lipiec 2024 18:30