StoryEditor

Plusy i minusy sieci przeciwgradowych

20.05.2021., 11:35h

Choć w Polsce konstrukcje przeciwgradowe są stosowane wciąż na dość niewielką skalę, to wkrótce może się to zmienić. Ten wyraźnie rosnący trend wymusza sama pogoda – gradobicia zdarzają się coraz częściej i bywają coraz gwałtowniejsze. Decydując się na tę dość kosztowną inwestycję, warto rozważyć wady i zalety takiej instalacji.

Instalując w sadzie konstrukcję przeciwgradową, trzeba liczyć się z tym, że jest to forma zadaszenia, która będzie nie tylko chroniła sad przed gradobiciem, lecz także wpływała na zmianę warunków uprawowych. Poniżej znajduje się zestawienie plusów i minusów takiej instalacji z uwzględnieniem takich aspektów uprawowych, jak: inny mikroklimat pod siatkami, podatność drzew na warunki stresowe, ochrona przed agrofagami, zmiany w rozwoju oraz wegetacji drzew i wreszcie jakość końcowa owoców.

Mikroklimat

(+) Temperatura pod siatkami jest o 1,5–2°C wyższa niż poza nimi, co często może uratować plon podczas wiosennych przymrozków.

(+) Uważa się również, że siatki mają wpływ na maksymalne i minimalne temperatury panujące w sadzie. Temperatury najwyższe są niższe, zaś najniższe – nieco wyższe niż w sadzie nieosłoniętym. Może to przekładać się na mniejsze wystąpienie szklistości miąższu.


20. lipiec 2024 12:06