StoryEditor

Rewolucja podczas zbiorów jabłek!

Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa w dniu 20 sierpnia 2020 r. uchwałą Nr 16/2020 pozytywnie zaopiniowała wniosek Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Harvista™ 1.3 SC z przeznaczeniem do stosowania w uprawie jabłoni w celu opóźnienia dojrzewania oraz utrzymania jakości owoców podczas zbiorów oraz ograniczania ich przedzbiorczego opadania w okresie od 25 sierpnia 2020 r. do 31 października 2020 r.

Wniosek został złożony w kwietniu tego roku, w związku z sytuacją wyjątkową tj. Covid-19 i w konsekwencji, że z brakiem pracowników sezonowych istnieje duże zagrożenie nieterminowego zbioru owoców. Będzie to skutkować pogorszeniem jakości jabłek podczas dystrybucji i przechowywania,
a w przypadku zbyt późnego podejścia do zbioru ich przedzbiorczym opadaniem, natomiast w przypadku pozostawienia ich w sadzie źródłem kolejnych infekcji i pogorszeniem drzewostanu.

Harvista™ 1.3 SC to nowa formuła oparta na 1-metylocyklopropenie (1-MCP), którą firma AgroFresh opracowała, aby pomóc producentom kontrolować dojrzewanie owoców w sadzie, umożliwiając lepsze planowanie zbiorów, optymalizację jakości owoców i dostęp do siły roboczej.

AgroFresh jest liderem w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających i zachowujących jakość owoców i warzyw, stosowanych od pola do konsumenta. Siedziba firmy znajduje się w Filadelfii (Pensylwania, USA) i działa na całym świecie. Wśród głównych technologii wymieniamy SmartFresh Quality System, technologię 1-MCP, która zrewolucjonizowała sposób przechowywania owoców i warzyw na całym świecie.

Od 25 sierpnia 2020 roku przez 68 dni Harvista™ będzie dostępna dla producentów jabłek. Jak już wiadomo, substancja czynna 1-MCP obecna w preparacie Harvista™ zapobiega wiązaniu etylenu z jego receptorami komórkowymi. Owoce chronione przed etylenem dojrzewają wolniej, co gwarantuje sadownikom liczne korzyści techniczne i produkcyjne: spowolnienie degradacji skrobi, utrzymanie jędrności owocu, zwiększenie wielkości owocu, redukcje uszkodzeń spowodowanych pękaniem, zachowanie barwy zasadniczej i poprawę wybarwienia.

„Producenci, którzy używają Harvista ™ od wielu sezonów (w krajach, w których jest ona zarejestrowana), cieszą się większą elastycznością w zbiorach, mogą lepiej zarządzać zasobami pracowników, zbierać owoce o lepszych parametrach, ograniczać straty żywności i ostatecznie oferować konsumentom owoce najwyższej jakości - mówi firma Agrofresh - Harvista ™ jest już z powodzeniem stosowana na jabłkach i gruszkach w wielu krajach świata, m.in. w Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chile, Izraelu, RPA, USA i Turcji. Dlatego AgroFresh cieszy się, że polska branża owocowa może skorzystać z Harvista ™ dzięki pozwoleniu na awaryjne użytkowanie jak ma to miejsce w tym roku w Hiszpanii i we Włoszech”. (mat. pras. Agrofresh).

20. lipiec 2024 11:47