StoryEditor

SGGW pracuje nad technologią pozbiorczą minikiwi

SGGW pod kierunkiem dr hab. Piotra Latochy opracowuje optymalną technologię pozbiorczą dla owoców minikiwi. Wyniki prac poznamy za rok. Projekt jest finansowany z ARiMR.

Od stycznia 2021 r. w SGGW realizowany projekt pt. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinida arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości (MODOM)”. Kierownikiem projektu jest dr hab. Piotr Latocha - prof. SGGW.

Głównymi celami prac nad projektem popularyzującym uprawę minikiwi jest:

  • opracowanie optymalnej procedury pozbiorczej dla tych nowych owoców (w tym reżim temperaturowy po zbiorze, procedura sortowania i warunki długotrwałego przechowywania chłodniczego) 
  • zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułu sortującego owoce mini kiwi nieinwazyjnie pod względem stopnia dojrzałości (opracowanie i walidacja algorytmów oceny stopnia dojrzałości owoców oraz budowa w pełni sprawnego prototypu automatycznego urządzenia sortującego z modułem wizyjnym).
Na konsorcjum badawcze składają się: SGGW, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz plantator mini kiwi z woj. mazowieckiego.

Autorzy liczą, że rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia zainteresowania tą wciąż nową uprawą wśród sadowników.

Minikiwi coraz bardziej popularne

Plantacje minikwi w Polsce są jeszcze dość rzadkie, ale zyskują na popularności. Pierwsza plantacja  powstała w 2011 r. koło Grójca. Obecnie tych upraw, zróżnicowanych pod względem wielkości powierzchni, jest kilkanaście. Największa prowadzona jest w Siedlcu w woj. wielkopolskim. 

W naszym kraju uprawiane są dwa gatunki minikiwi: Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta) i aktinidia pstrolistna (Actinidia kolomikta).

Największą popularnością cieszy się odmiana bingo (Actinidia arguta). Została wyhodowana przez SGGW. Jest łatwa w uprawie, wolna od większości chorób i nie wymaga ochrony chemicznej.

oprac. Natalia Marciniak-Musiał, ksz, fot. SGGW
25. maj 2024 11:15