StoryEditor

Sprawdź średnią powierzchnię gruntów rolnych w Twoim województwie

05.03.2019., 14:56h
Jeżeli masz w planie ubiegać o dofinansowanie w ramach Premii dla młodych rolników sprawdź jaka jest średnia powierzchnia gruntów rolnych.
Jednym z wymogów dla osób chętnych o ubieganie się o dofinansowanie w ramach Premii dla młodych rolników jest wymóg utworzenia gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej ale nie większej niż 300 hektarów.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje corocznie do publicznej wiadomości informację w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju na podstawie systemu wsparcia bezpośredniego.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2018 roku wyniosła 10,81 ha.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach za 2018 rok wyniosła:

Województwo Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku
(w hektarach)
dolnośląskie 16,72
kujawsko-pomorskie 16,14
lubelskie 7,86
lubuskie 21,52
łódzkie 7,84
małopolskie 4,10
mazowieckie 8,68
opolskie 18,69
podkarpackie 4,83
podlaskie 12,44
pomorskie 19,42
śląskie 7,85
świętokrzyskie 5,77
warmińsko-mazurskie 23,05
wielkopolskie 13,74
zachodniopomorskie 30,78


Maciej Kania
źródło: ARiMR
20. czerwiec 2024 00:33