StoryEditor

Stosować podłoże popieczarkowe w sadzie?

10.10.2019., 15:08h
Pomimo bardzo dobrych gleb, na których jest położony sad SGGW, od 40 lat kolejne nasadzenia są zakładane w tym samym miejscu. Zaistniała więc potrzeba dodania substancji organicznej. – Najlepszy byłby obornik, który u nas jest trudno dostępny – mówił mgr Dziuban. – Wobec tego zdecydowaliśmy się na substrat popieczarkowy. Jednak pierwsze próby jego zastosowania zakończyły się znacznym zasoleniem podłoża.

Można stosować podłoże popieczarkowe, ale bardzo ostrożnie

Powstała potrzeba na założenie doświadczenia z różnymi systemami utrzymania gleby w rzędach drzew. Zastosowano w nim następujące kombinacje: ugór herbicydowy tradycyjny, ugór mechaniczny, agrowłóknina, podłoże popieczarkowe jako ściółka, podłoże popieczarkowe wymieszane z glebą (jako źródło substancji organicznej i później jako ściółka), miskant jako ściółka miskant oraz miskant wymieszany z glebą (jako źródło substancji organicznej i jako ściółka). Zastosowanie podłoża popieczarkowego jako ściółki organicznej wpłynęło na wzrost składników pokarmowych i substancji organicznej w glebie. Z drugiej jednak strony zwiększył się poziom zasolenia gleby, co może negatywnie wpływać na wzrost drzew. Drzewa ściółkowane słomą z miskanta niezależnie od sposobu zastosowania tego materiału charakteryzują się wyższą średnią oraz sumaryczną długości przyrostów w porównaniu do drzew ściółkowanych podłożem popieczarkowym. Stosowanie zróżnicowanych systemów utrzymania gleby w rzędach drzew nie wpłynęło na wielkość plonu oraz jego jakość w drugim roku po posadzeniu. – Można więc stosować podłoże popieczarkowe, ale bardzo ostrożnie – dodał od siebie prelegent. – Nie mogą to być za wysokie dawki, bo wzrośnie zasolenie. Choć we wnioskach nie było to powiedziane, ale w glebie zwiększa się też zawartość fosforu i potasu.

18. lipiec 2024 22:29