StoryEditor

Susza nadal jest, ale znacząco zmniejszył się jej zasięg

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2020 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego ocenia się stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –1 mm. Wzrosła o 46 mm w stosunku do poprzedniego raportu (11 IV–10 VI).

Mimo ostatnich znaczących opadów, które niestety nie sięgnęły najbardziej potrzebujących wody rejonów, obszar z największym deficytem wody wynoszącym od –160 do –179 mm nie uległ zmianie i w dalszym ciągu notowano go na terenie Pobrzeża Szczecińskiego, na Pojezierzu Poznańskim oraz na Wzniesieniach Zielonogórskich. Duże niedobory wody od –120 do –160 mm wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz Wielkopolskiego. Na dużym obszarze kraju notowano deficyt wody od –60 do –119 mm.
Najmniejsze niedobory wody odnotowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego. Na tych trenach KBW wynosił powyżej –50 mm.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski na terenie siedmiu województw (patrz mapa):
  • lubuskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • dolnośląskiego,
  • podlaskiego,
  • pomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego
  • warmińsko-mazurskiego.