StoryEditor

Szymonów rozmowy w sadzie: Nawożenie organiczne

20.05.2021., 11:35h
Wśród licznych korzyści jego stosowania do najważniejszych należy poprawa właściwości gleby, co pośrednio przekłada się na plon. Zwykle stosuje się go przed sadzeniem drzewek, ale czy można go również stosować już w rosnącym sadzie?
Szymon Kamiński: Obornik, bo o nim mowa, mimo wielu zalet ciągle jest mało używany w gospodarstwach sadowniczych.

Szymon Jabłoński:
Głównym ograniczeniem w stosowaniu obornika jest jego dostępność.

S.K.: Wiele gospodarstw wykorzystuje ten nawóz przed założeniem plantacji. W zależności od żyzności gleby oraz finansowych możliwości stosuje się go od 20 do nawet 60 ton/ha.

S.J.: Po nawożeniu obornikiem zawsze następuje uprawa, przyoranie. Zabezpiecza to przed utratą składników pokarmowych.

S.K.: Najważniejszą zaletą stosowania obornika jest to, że składniki nie uwalniają się jednocześnie. Przykładowo azot uwalnia się stopniowo w ciągu trzech lat.
20. maj 2024 14:34