StoryEditor

Węgierki i śliwki węgierkopodobne - na jaką odmianę postawić?

24.07.2021., 11:39h

Węgierki i śliwki węgierkopodobne osiągają dojrzałość zbiorczą zwykle od drugiej połowy lipca do pierwszej połowy października. Są one cenione jako owoce deserowe, ale mają również wysoką wartość przetwórczą oraz są przydatne do suszenia.

W obrębie gatunku śliwa domowa (Prunus domestica L.) występuje duże zróżnicowanie form i odmian. Niemiecki systematyk Röder biorąc pod uwagę zróżnicowaną budowę morfologiczną poszczególnych organów roślinnych, podzielił go na cztery podgatunki. Węgierki należą do podgatunku Oeconomica, charakteryzującego się granatowymi lub brunatnymi owocami, najczęściej o kształcie wydłużonym, zwężonym przy szypułce, choć czasem może być on też elipsoidalny lub jajowaty. Miąższ węgierek jest zwięzły, aromatyczny, winno-słodki i zwykle dobrze oddziela się od pestki.

Śliwki typu węgierki cieszą się bardzo dużą popularnością wśród producentów i konsumentów. Są one chętnie uprawiane w sadach towarowych i na działkach. Ich drzewa dobrze rosną na ciepłych stanowiskach, osłoniętych od wiatru. Podobnie jak inne śliwy na podkładkach słabo rosnących, takich jak Węgierka Wangenheima, wymagają gleb żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe i wodę, natomiast na podkładkach silnie rosnących, takich jak ałycza, ich wymagania glebowe są mniejsze. W zależności od odmiany i podkładki, węgierki rozpoczynają owocowanie między drugim a czwartym rokiem po posadzeniu.

Do głównych chorób utrudniających uprawę węgierek należą: ospowatość śliwy zwana szarką, brunatna zgnilizna drzew pestkowych i dziurkowatość liści drzew pestkowych. Podobnie jak w przypadku innych śliw, najpoważniejsze straty powoduje choroba wirusowa, zwana szarką, niestety często porażająca węgierki. Przykładem odmiany wykazującej silne objawy porażenia przez wirusa szarki, ale ciągle popularnej w uprawie, jest Węgierka Zwykła. Z powodu podatności na szarkę sporadycznie w uprawie spotyka się obecnie drzewa odmiany Węgierka Łowicka, a na znaczeniu straciła również Węgierka Dąbrowicka.

Juna, Azura, Tegera

Juna to nowa niemiecka odmiana o bardzo wczesnym terminie dojrzewania owoców (druga połowa lipca). Tegera i Azura (Blue Frost) to również odmiany otrzymane w Niemczech, ale o nieco późniejszym terminie dojrzewania (I–II dekada sierpnia). Więcej na ten temat można przeczytać w marcowym numerze "Sadu Nowoczesnego" (SN 3/2021).
fot. Mgr inż. Agnieszka Głowacka, IO w Skierniewicach/Węgierka Donieckaja Rannaja

20. czerwiec 2024 02:09