StoryEditor

Wpływ terminów cięcia mechanicznego na wzrost, plonowanie oraz jakość owoców

23.02.2021., 11:28h

W Katedrze Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW w Warszawie badano wpływ terminów cięcia mechanicznego na wzrost, plonowanie oraz jakość owoców jabłoni odmiany Szampion. Jakie wnioski płyną z tego doświadczenia?

W ostatnich latach wzrosła konieczność ograniczania kosztów produkcji jabłek, jak również zmalała dostępność wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane do profesjonalnego wykonywania zimowego cięcia formującego jabłoni. W związku z tym sadownicy poszukują alternatywnych rozwiązań mających na celu ograniczenie do niezbędnego minimum wykorzystania siły roboczej podczas cięcia drzew przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego plonowania, jak również wysokiej jakości owoców. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie cięcia mechanicznego drzew przy użyciu pił tarczowych lub listwowych.

Korzyści cięcia mechanicznego

Wykorzystanie wspomnianych maszyn nie tylko ogranicza nakład pracy podczas cięcia drzew, lecz także przyczyna się do uzyskania tzw. ściany owoconośnej, zmniejszenia miąższości korony drzew, co poprawia jej doświetlenie, a w konsekwencji przyczynia się do lepszego zakładania pąków kwiatowych. Kolejnymi korzyściami wynikającymi z cięcia mechanicznego są: poprawa wybarwienia owoców, zmniejszenie ryzyka przemienności owocowania, wyrównanie corocznego plonowania oraz osłabienie wzrostu drzew, co bardzo często wyklucza konieczność letniego cięcia drzew.


25. maj 2024 18:53