StoryEditor

Apel do ministra Rolnictwa. Co dalej z kredytami?

21.01.2022., 11:48h

Niemal od początku roku sadownicy i rolnicy mają problem z uzyskaniem kredytu na rozwój sadownictwa. Wszystko przez zbyt pośpieszne zmiany w prawie, które miały dawać większą ochronę sadownikom przed egzekucjami komorniczymi. W praktyce pozbawiła ich możliwości zaciągania pożyczek. Czy ktoś naprawi ten błąd?

Kłopoty z uzyskaniem kredytów przez sadowników i rolników

Z inicjatywy Senatu uchwalono ustawę na temat egzekucji komorniczej. Nowelizacja miała na celu uregulowanie obowiązującego stanu prawnego, który  zdaniem prawników nie odpowiadał standardom wyznaczonym w Konstytucji.

W sejmie pojawiła się ustawa senacka mająca na celu wyprostowanie całej sytuacji. W teorii wszystko było przygotowane pod ochronę rolników i sadowników. Jednak ze względu na pominięcie w nowelizacji jednego z paragrafów, banki miały związanie ręce przy akceptacji udzielenia kredytu. A to skutkowało w praktyce odmową udzielenia pożyczki na rozwój gospodarstwa sadowniczego czy rolnego.

Pierwsze próby naprawy błędu i apel Związku Sadowników RP

W senacie wzięto pod uwagę stanowisko rolników i zaproponowano zmiany.
Prezes Zarządu Związku Banków Polskich pan Krzysztof Pietraszkiewicz informuje, że stało się tak dzięki aktywnej współpracy i konsultacji zarówno bankowców, jak i środowiska rolniczego.

W tym samym czasie Związek Sadowników RP wystosował apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym czytamy

Wprowadzone zmiany mogą spowodować jeszcze większy kryzys w gospodarstwach rolniczych i sadowniczych. Wątpliwości budzi możliwość finansowania rolnictwa środkami zewnętrznymi takimi jak kredyty bankowe czy leasingi. W praktyce nowe przepisy uniemożliwiają rolnikom, sadownikom korzystanie z akcji kredytowej, bo takowa nie jest możliwa ze względu na brak możliwości zabezpieczenia na majątku gospodarstwa.

Czego się spodziewać?

Jak podawaliśmy wczoraj do informacji projekt ma pilny charakter i z tego względu wszedł na szybką ścieżkę legislacyjną, dzięki której Urząd Komisji nadzoru Finansowego wyraził pozytywne stanowisko odnośnie projektowanych zmian.

Patrycja Bernat

źródło: Rzeczpospolita, Agrarlex, Polskiesadownictwo.pl

fot: polskiesadownictwo.pl

22. maj 2024 10:13