StoryEditor

ARiMR: ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Jakie są stawki?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w piątek 16 października akcję wypłacania rolnikom zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok. Do 30 listopada niemal wszyscy wnioskodawcy powinni otrzymać pieniądze z ARiMR na swoje konta bankowe.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok ARiMR będzie wypłacała rolnikom zaliczki w wysokości 70% należnych im płatności bezpośrednich za 2020 rok.

W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł.

Podstawą do naliczania dopłat będzie wniosek o przyznanie płatności obszarowych, który rolnik złożył w ARiMR (rodzaj i liczba hektarów poszczególnych upraw oraz liczba zwierząt gospodarskich) oraz stawki dopłat bezpośrednich, które zostały ustalone drodze rozporządzenia MRiRW na podstawie kuru euro w Europejskim Banku Centralnym w dniu 30.09.2020 r.

Oto one:

- jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność za zazielenienie: 323,85 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność związana do zwierząt:

1) bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);

2) krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);

3) owce – 111,12 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);

4) kozy – 52,57 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).

- płatność dla młodego rolnika: 256,62 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność dodatkowa: 182,02 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

- płatność związana do powierzchni upraw:

1) rośliny strączkowe na ziarno:

a) 724,38 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności nieprzekraczającej 75 ha,

b) 362,19 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej 75 ha;

2) rośliny pastewne – 468,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

3) ziemniaki skrobiowe – 1128,24 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

4) buraki cukrowe – 1516,30 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

5) pomidory – 2575,02 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

6) chmiel – 2072,01 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

7) truskawki – 1204,72 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

8) len – 492,28 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności;

9) konopie włókniste – 127,16 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności.

- płatność niezwiązana do tytoniu:

1) 3,11 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia;

2) 2,19 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 października zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich wypłaca się do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej. ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA.

Jak informuje ARiMR, pierwszym dniu płatności zaliczkowe zostaną zrealizowane dla ponad 88 tys. rolników w wysokości 549 mln zł, a w ciągu trzech pierwszych dni dla ponad 243 tys. rolników na kwotę 1,546 mld zł.

Przypomnijmy, że w poprzednich latach, gdy ARiMR wypłacała zaliczki od 16 października  w pierwszej kolejności otrzymywały je mniejsze gospodarstwa, których jest najwięcej i która mają mniejsze kwoty do otrzymania.

Źródło: ARiMR
Fot. pixabay
20. lipiec 2024 11:39