StoryEditor

Będą wyższe dotacje dla grup producentów owoców i warzyw

14.10.2021., 11:43h

Przyjęte 6 października środki wsparcia dla sektora owoców obejmują wsparcie dla organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku.

Będą wyższe dotacje dla grup producentów owoców i warzyw

Przyjęte 6 października środki wsparcia dla sektora owoców obejmują wsparcie dla organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku.

Komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski, powiedział: - Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak wiosenne przymrozki, powodzie i fale upałów, stanowiły w tym roku szczególne wyzwanie dla sektora owoców i warzyw. Nastąpiły one po roku 2020, który już był skomplikowany ze względu na kryzys związany z COVID-19. Te tak bardzo potrzebne środki wsparcia pomogą producentom w całej UE w tym trudnym okresie, w uzupełnieniu do środków zaproponowanych już w 2020 r. i przedłużonych na rok 2021.

Rekompensata za straty w produkcji

W przypadku sektora owoców i warzyw wsparcie UE dla organizacji producentów – zwykle obliczane na podstawie wartości produkcji – zostanie uzupełnione tak, aby nie było niższe niż 85 % poziomu z ubiegłego roku, nawet jeżeli wartość ta w bieżącym roku jest niższa. Rekompensata ta będzie oferowana w przypadku, gdy zmniejszenie produkcji będzie spowodowane klęskami żywiołowymi, zjawiskami klimatycznymi, chorobami roślin lub inwazjami szkodników, będącymi poza kontrolą organizacji producentów, i produkcja ta będzie co najmniej o 35 proc. mniejsza niż w roku poprzednim. Ponadto, jeżeli producenci udowodnią, że wprowadzili środki zapobiegające przyczynom zmniejszenia produkcji, wartość produkcji na potrzeby obliczenia wsparcia będzie taka sama jak w roku poprzednim.

Powikłania po pandemii 

Ze względu na bezprecedensowe wyzwania spowodowane pandemią COVID-19 w maju 2020 r. przyjęto pierwszy pakiet środków. W ramach pakietu przyjęto dziś zestaw środków w drodze aktów wykonawczych. Jeśli chodzi o akty delegowane, zostały one przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na dwumiesięczny okres kontroli.

14. czerwiec 2024 18:26