StoryEditor

Będzie lista praktyk zakazanych i dozwolonych. Rząd zmienia ustawę o przewadze kontraktowej

10.02.2021., 11:27h

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Rada Ministrów ma przyjąć jej projekt w pierwszym kwartale tego roku.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi ma dostosować polskie prawo do unijnych wymogów, które określają minimalny standard ochrony przed nieuczciwymi praktykami. 

Proponowane przepisy zawierają listę praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową bezwzględnie zakazanych oraz listę praktyk dozwolonych, pod warunkiem, że zostały one zawarte w umowie między dostawcą a nabywcą. 

Zmienione przepisy mają także określić tryb postępowania organu w sprawach praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, sposób jego zawiadamiania oraz przepisy o karach. Organem tym nadal będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak zaznacza rząd, za wprowadzeniem nowych przepisów przemawia fakt, że w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych często występują znaczne różnice w sile przetargowej między dostawcami a nabywcami. 

- Taka nierównowaga siły przetargowej może prowadzić do nieuczciwych praktyk handlowych, w których silniejsi ekonomicznie i organizacyjnie partnerzy handlowi narzucają słabszym kontrahentom korzystne dla siebie praktyki lub ustalenia umowne. es obowiązującej ustawy, zasadnym jest uchwalenie nowej ustawy ale o takim samym tytule - wyjaśnia wiceminister Ryszard Bartosik, który odpowiada za opracowanie projektu.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 państwa członkowskie muszą opublikować i przyjąć krajowe przepisy do 1 maja 2021 r., a obowiązywanie tych przepisów ma się rozpocząć najpóźniej 1 listopada 2021 r. Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy w pierwszym kwartale tego roku.

ksz, fot. Bierdonka
23. maj 2024 01:06