StoryEditor

Bezpłatne przekazywanie ziemi na rzecz kościoła. Czy ustawa to zatrzyma?

30.08.2022., 00:00h

Przez ostatnie 30 lat, ponad 90 tys. hektarów gruntów rolnych zostało przekazane na rzecz kościołów. Teraz kolejne kilkaset wniosków czeka na rozpatrzenie.

Od początku lat 90 państwo przekazało bezpłatnie na rzecz kościołów ponad 90 tys. hektarów gruntów rolnych. Kilkaset nowych wniosków czeka na rozpatrzenie.

Grupa posłów klubu Lewica zwróciła się do ministra rolnictwa z pytaniami dotyczącymi „procesu bezpłatnego przekazywania gruntów rolnych osobom prawnym Kościoła katolickiego”.
Zwrócili oni uwagę, że zgodnie z przepisami z 1989 r. Kościół katolicki otrzymał możliwość nieodpłatnego nabywania gruntów znajdujących się na terenach Ziem Odzyskanych, a więc tych, które Polska otrzymała po II wojnie światowej. Już w 2013 roku państwo polskie przekazało Kościołowi na Ziemiach Odzyskanych łącznie ponad 38 tysięcy hektarów. Oznacza to, że już 10 lat temu Kościół otrzymał o 5 tysięcy hektarów więcej, niż stracił.

Posłowie Lewicy zapytali między innymi ile dokładnie ziemi otrzymał Kościół katolicki oraz czy przewiduje się likwidację przepisów umożliwiających przekazywanie gruntów.

Ile ziemi otrzymały kościoły?

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski poinformował, że w okresie od 1992 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. na rzecz kościelnych osób prawnych przekazano nieodpłatnie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 90 378 ha, w tym 82 656 ha na rzecz Kościoła Katolickiego.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. przekazano łącznie 208 ha, w tym:

  • w 2021 roku przekazano 168 ha, z czego 86 ha na rzecz Kościoła Katolickiego;
  • w I półroczu 2022 r. przekazano 40 ha – w całości na rzecz Kościoła Katolickiego.

Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie

Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 31 marca 2022 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 407 wystąpień kościelnych osób prawnych zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na ich rzecz.

- Z uwagi na fakt, że znaczna część wniosków nie zawiera informacji co do oznaczenia nieruchomości oraz powierzchni, a stanowi jedynie informację o zainteresowaniu przejęciem gruntów, brak jest możliwości określenia powierzchni, której dotyczą te wystąpienia. W tym miejscu należy podkreślić, że nie są to wnioski inicjujące postępowanie w przedmiocie przekazania nieruchomości, gdyż takie żądania powinny być składane do wojewody – napisał wiceminister R. Romanowski.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że nie prowadzi prac nad zmianą tych przepisów gdyż są one w kompetencjach ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Będą zmiany?

Tymczasem posłowie Lewicy już w zeszłym roku złożyli projekt ustawy, który zakładała wstrzymanie przekazywania ziemi dla Kościoła Katolickiego w ramach rekompensaty za grunty utracone po II Wojnie Światowej. Szacowano, że wartość przekazanych w ten sposób gruntów to ok. 3,5 mld zł a Kościół otrzymanymi gruntami spekuluje na rynku. Ustawa nie została skierowana do prac parlamentarnych.

wk
fot. envato.elements

14. czerwiec 2024 17:49