StoryEditor

Biologiczne środki. Jest wniosek o ekoschemat w sadownictwie

04.01.2021., 11:24h

Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji będzie uznane za ekoschemat - zapowiada resort rolnictwa. W przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej na ekoschematy, promujące zrównoważone rolnictwo, każde państwo będzie musiało przeznaczyć 20 proc. dopłat bezpośrednich.  

W związku z pracami nad „Krajowym Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027” Związek Sadowników RP zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o zawarcie w nim ekoschematu – biologiczne środki ochrony roślin w ogrodnictwie.

Zdaniem ZS RP wniosek pokrywa się z założeniami Zielonego Ładu UE, który mówi o ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

- W ogrodnictwie pojawia się coraz więcej środków biologicznych pozwalających m.in. na zmniejszanie pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach. Niemniej jednak, zachęty finansowe są niezbędne, aby ich zastosowanie stało się powszechne – napisał Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników RP. 

Związek Sadowników uważa, że rolnictwo zrównoważone stało się obecnie nie tylko modnym trendem, ale priorytetem i przyszłością dla dużej części polskiego i europejskiego rolnictwa. Sadownicy, mając świadomość oczekiwań konsumentów dotyczące dbania o środowisko, już teraz wdrażają różnego rodzaju certyfikaty i ograniczają zużycie niektórych preparatów. Wszystko po to, aby konsument miał jeszcze bardziej bezpieczną żywność. 

W odpowiedzi resort rolnictwa przypomniał, że ekoschematy to nowy rodzaj płatności na rzecz środowiska i klimatu, na które zgodnie z aktualną propozycją Rady UE, państwa członkowskie będą zobowiązane do przeznaczenia co najmniej 20 proc. płatności bezpośrednich. Ekoschematy mają za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji korzystnych praktyk dla środowiska i klimatu, a jednocześnie wykreowanie możliwości ukierunkowania wsparcia na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Będą one miały charakter dobrowolnej dla rolników rocznej płatności.

- Na obecnym etapie prac nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania w ramach eksochematów rozważa się wdrożenie praktyki: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Planuje się, że wsparcie finansowe będą mogły uzyskać podmioty, które będą prowadzić w danym roku uprawy zgodnie z metodyką integrowanej produkcji roślin dla danego rodzaju uprawy. Co będzie potwierdzone certyfikatem Integrowanej Produkcji – napisał w odpowiedzi do Związku Sadowników wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.   

MRiRW przypomniało, że zasady integrowanej produkcji roślin określają sposoby prowadzenia uprawy i  ograniczają dostępną do stosowania paletę środków ochrony roślin. Zapewniają także racjonalizację wykonywania zabiegów ochronnych, dzięki monitorowaniu agrofagów i stosowaniu metod niechemiczncyh ochrony roślin (metody biologiczne, agrotechniczne). System opiera się także na racjonalnym, uzależnionym od faktycznych potrzeb, nawożeniu roślin.

- Wydaje się iż wymagania określone w systemie Integrowanej Produkcji Roślin są spójne z ogólnym trendem zmierzającym do dążenia do zrównoważonej produkcji owoców i warzyw – podsumował wiceminister rolnictwa R. Bartosik.

Obecnie trwają konsultacje społeczne nad Krajowym Planem Strategicznym. Ich pierwszy etap ma się zakończyć 15 lutego. 

wk, fot. Archiwum
20. maj 2024 14:26