StoryEditor

Co się zmieni w dotacjach na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

16.12.2021., 11:47h

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą wypłacane na nowych zasadach. Jeśli planujesz ubiegać się o to dofinansowanie, to przygotuj się na spore zmiany w programie!

Rolnicy bez dopłat bezpośrednich też dostaną wsparcie na założenie działalności pozarolniczej

Przede wszystkim wprowadzona zostanie zmiana, która umożliwi uzyskanie wsparcia na założenie działalności pozarolniczej także tym osobom ubezpieczonym w KRUS, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe.

- Z informacji przekazywanych przez ARiMR wynika, iż zdarzały się przypadki rolników, którzy spełniali warunek ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, natomiast do gospodarstw rolnych w których pracują, z różnych powodów, nie zostały przyznane płatności obszarowe, wobec czego wydawane były decyzje odmawiające przyznania pomocy – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Będzie można zmienić profil działalności pozarolniczej

Zmiany w przepisach dotyczą także przypadków, gdy wnioskujący o przyznanie pomocy zawiesili albo zakończyli prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie krótszym niż 2 lata od złożenia wniosku i ubiegają się o podjęcie działalności ponownie, ale o innym profilu.

Mniejsze kary za nie stworzenie miejsc pracy

Kolejna zmiana ma złagodzić sankcje finansowe nakładane w sytuacji, gdy beneficjent utworzył mniej miejsc pracy niż przewidziane w biznesplanie, ale liczba utworzonych miejsc pracy pozwala zachować cel i spójność operacji.

Biznes plan będzie wskazywał rozwój przedsiębiorstwa

Do wniosku o przyznanie premii rolnik będzie musiał dołączyć szczegółowy biznes plan. Będzie on swoistą mapą drogową nowej działalności gospodarczej, która pokazuje, w jaki sposób następuje realizacja przyjętych założeń w określonych warunkach np.: wejście na rynek, osiągnięcie określonego poziomu zysku, wprowadzenie do sprzedaży danego produktu itp.

Dotychczasowe doświadczenie nie są bowiem budujące. Na pięć nowo tworzonych przedsiębiorstw tylko jedno rozwija długofalową działalność i istnieje powyżej kilku lat. Cztery na pięć albo nie rozpoczynają działalności albo w krótkim czasie upadają.

- Przyczyn tego jest wiele a najczęściej są to: błędna, zazwyczaj nadmiernie optymistyczna ocena własnych możliwości i predyspozycji, błędna ocena sytuacji rynkowej, niedoszacowanie nakładów początkowych, niedoszacowanie kosztów działalności, brak rezerwy finansowej i środków kapitałowych, zły wybór partnerów biznesowych. Większości powyższych błędów można uniknąć poprzez sporządzenie solidnego biznesplanu a następnie dokładną weryfikację jego założeń – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Nie będzie można kupić taksówki za wsparcie do działalności pozarolniczej

Ministerstwo rolnictwa uznało także, że zbyt duża liczba wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2020 r. dotyczy działalności taksówek osobowych. Tymczasem według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2018 roku Polska znajdowała się na 6 pozycji w Unii Europejskiej pod względem liczby użytkowanych aut osobowych z wynikiem 23,4 mln przy czym liczba tych samochodów w Polsce nadal rośnie w związku z czym popyt na tego typu usługi szczególnie na obszarach wiejskich systematycznie maleje. W związku z powyższym proponuje się usunąć tego typu działalności z możliwości wsparcia.

Najbliższy nabór wniosków na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ARiMR zamierza przeprowadzić w grudniu 2021 r. lub styczniu 2022 r. Podczas naboru w 2020 r. złożono prawie 10 tys. wniosków o pomoc.

wk

20. czerwiec 2024 21:02