StoryEditor

Do 500 tys. złotych dla sadowników na małe przetwórstwo

11.01.2022., 11:48h
Jeszcze do 28 stycznia sadownicy i rolnicy mogą składać wnioski o dotacje w ramach tzw. małego przetwórstwa oraz rolniczego handlu detalicznego (RHD). Komu przysługuje wsparcie i w jaki sposób się o nie ubiegać? Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Kto może się starać o dofinansowanie? 

Wsparcie inwestycji w ramach małego przetwórstwa i RHD jest przewidziane dla dwóch grup wnioskodawców: 
  • rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
  • rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Jak wnioskować? 

Wnioski można składać bezpośrednio w oddziałach regionalnych ARiMR lub wysyłać pocztą (przesyłka rejestrowana). Agencja daje także możliwość nadsyłania dokumentów poprzez elektroniczny system ePUAP. 

Refundacja połowy kosztów inwestycji 

Wsparcie z ARiMR może objąć 50% wydatków, poniesionych na realizację inwestycji, służących przetwórstwu np. mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż, ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne, zamrażaniu i przechowywaniu produktów rolnych. 
Dla każdej z grup wnioskodawców określono inny limit. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach RHD wynosi 200 tys. zł. Przetwórcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą się starać o dofinansowanie w wysokości nawet 500 tys. Zł. Wnioski, które trafiły już do ARiMR w ramach tego naboru, łącznie opiewają na ponad 6 mln zł. 

Na co można otrzymać wsparcie? 

Lista działań, przy których można ubiegać się o wsparcie z ARiMR, jest szeroka. Obejmuje między innymi: 
  • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, 
  • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, 
  • dostosowywanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych, 
  • zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. 
Nowością jest objęcie dofinansowaniem zakupu środków transportu, niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub procesu magazynowania, służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju, wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych lub przeznaczonych do transportu tych produktów w szczególnych warunkach. 

Nowości i zmiany 

Prócz dofinansowania do środków transportu, rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 20 września 2021 r. wprowadziło także inne zmiany. Wnioskujący w obecnym naborze będą mogli zakończyć realizację operacji i złożyć wniosek o płatność końcową do dnia 30 czerwca 2025 r. 
Lista podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa, została rozszerzona o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. „rzeźnie rolnicze”. Katalog działalności objętych wsparciem został też rozszerzony o produkcję herbat ziołowych. 

Z.Ć. fot. Pixabay
18. czerwiec 2024 13:57