StoryEditor

Eksport jabłek do Egiptu – KE wreszcie reaguje!

13.07.2022., 12:13h

Interwencja Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej przynosi efekty. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali się z wszystkimi informacjami dotyczącymi problemów w handlu z Egiptem.

Komisja Europejska na spotkaniu z władzami Egiptu omówiła kwestię akredytyw dla jabłek. UE przekazała, że stosowane akredytyw w tej formie wydaje się niezgodne z międzynarodowymi i dwustronnymi umowami Egiptu względem handlu.

Unia Europejska wystąpiła o szybkie usunięcie ograniczenia importu oraz wezwała Egipt do przyjęcia podejścia horyzontalnego, które umożliwić ma wznowienie handlu dla wszystkich podmiotów gospodarczych należących do UE.


Egipt ze swojej strony poinformował, że odpowiedź na to zostanie przekazana w formie pisemnej, po przeprowadzeniu wewnętrznych konsultacji. Komisja europejska zamierza również podnieść ten środek na zbliżającym się posiedzeniu Rady Generalnej WTO, żeby uzyskać szersze poparcie ze strony członków WTO.

Przypomnijmy, że spotkanie Komisji Europejskiej z władzami Egiptu, odbyło się 06.07.2022 roku, a kwestie te poruszał już wcześniej Prezydent Andrzej Duda podczas ostatniego dnia pobytu w Egipcie. 


Źródło: /polskiesadownictwo.pl
Fot: envatoelements

23. maj 2024 01:33