StoryEditor

Grad, przymrozki lub powódź zniszczyły sad? ARiMR daje 300 tys. zł na odtworzenie potencjału

24.07.2020., 11:12h
Do 31 sierpnia, każdy kto poniósł straty w gospodarstwie spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF, może złożyć wniosek i skorzystać ze wsparcia finansowego. Można zgarnąć nawet 300 tys. złotych!

O pomoc na odtworzenie potencjału gospodarstwa w ramach PROW na lata 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, tj. powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan lub uderzenie pioruna. To jednak nie wszystko. Producenci świń, którzy w wyniku wystąpienia ASF w ich gospodarstwach, byli zmuszeni w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii do zabicia świń lub zniszczenia ich zwłok w celu zwalczania wirusa, również mogą wnioskować o wsparcie.

Musisz mieć 30% strat

Pomoc finansowa przewidziana jest dla tych rolników, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Z kolei wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o dofinansowanie musi wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Należy pamiętać o tym, że poniesione straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Jeżeli chodzi o hodowców świń - o dotację mogą ubiegać się Ci, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie bądź zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30% stada będącego w posiadaniu gospodarza.

Można zgarnąć 300 tys. zł ale…

Maksymalna wysokość pomocy to 300 tys. zł, należy jednak pamiętać o tym, że nie może ona przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Na co dotacja?

Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa rolnego, tj. np. odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków, czy też zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

W przypadku gospodarstw poszkodowanych przez afrykański pomór świń, dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje nie związane z produkcją trzody chlewnej.

Do 31 sierpnia br. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski. Przypominamy, że można składać je osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Źródło: ARiMR

22. lipiec 2024 07:07