StoryEditor

Hipoteka na udziale w nieruchomości

31.01.2020., 15:15h

Jesteśmy z bratem współwłaścicielami sadu przepisanego nam przez rodziców. Brat zaciągnął kredyt i na swoim udziale ustanowił hipotekę jako jego zabezpieczenie. Czy brat miał prawo to zrobić bez mojej wiedzy i zgody? Czy w razie, gdybym wystąpił o zniesienie współwłasności, hipoteka obejmie też moją część? Chciałbym swoją własność przekazać synowi, bo w przyszłym roku planuję przejść na emeryturę rolniczą. Zależy mi na tym, żeby była ona wolna od wszelkich obciążeń. 

Zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych. Z kolei art. 65 ust. 3 Ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2204) dopuszcza ustanowienie hipoteki na części ułamkowej nieruchomości, jeżeli stanowi ona udział we współwłasności. W konsekwencji każdy ze współwłaścicieli, nie pytając o zgodę, a nawet nie informując pozostałych, może swoim udziałem rozporządzić (np. sprzedać, darować), w tym także ustanowić hipotekę. Możliwe jest nawet obciążenie udziału współwłaściciela hipoteką przymusową, powstającą wbrew jego woli (np. jako zabezpieczenie należności podatkowych).Współwłaściciele nie mogą skutecznie zapobiec obciążeniu udziału należącego do jednego z nich.

Jako współwłaściciel ma Pan prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 211 k.c., każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy alb...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów SAD
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
20. lipiec 2024 13:47