StoryEditor

Ile pieniędzy dostali sadownicy na dopłaty do ubezpieczeń?

07.07.2021., 11:38h

Polscy rolnicy w 2020 roku dostali 391 mln złotych dopłat do ubezpieczeń rolniczych. Jaka pula z tej kwoty została przeznaczona na ubezpieczenie drzew owocowych?

Jakie uprawy najchętniej ubezpieczają polscy rolnicy oraz z tytułu jakich klęsk otrzymują najwięcej odszkodowań. Dotarliśmy do danych ministerstwa rolnictwa z których jasno wynika, że zakłady ubezpieczeń w zeszłym roku wypłaciły znacznie więcej odszkodowań niż otrzymały dotacji z rządu.

Powierzchnia ubezpieczona upraw rolnych w podziale na poszczególne rodzaje w 2020 r. przedstawia się następująco:

 • zboża 1 720 738,96 ha
 • kukurydza 532 371,62 ha
 • rzepak 596 186,10 ha
 • rzepik 666,56 ha
 • chmiel 746,14 ha
 • tytoń 5 954,83 ha
 • warzywa gruntowe 26 071,36 ha
 • drzewa i krzewy owocowe 987,69 ha
 • truskawki 1 401,46 ha
 • ziemniaki 37 525,39 ha
 • buraki cukrowe 100 169,05 ha
 • rośliny strączkowe 102 781,79 ha
 • owoce (drzew i krzewów) 32 434,55 ha

Z kolei liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich w podziale na poszczególne gatunki w 2020 r. wygląda tak:

 • bydło 16 726 szt.
 • konie 279 szt.
 • owce 13 717 szt.
 • kozy 1 szt.
 • drób 19 268 852 szt.
 • świnie 40 629 szt.

Łącznie ubezpieczono 19 340 204 sztuk zwierząt.

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ

W zeszłym roku ministerstwo rolnictwa przekazało zakładom ubezpieczeń w 2020 r. następujące kwoty dotacji:

 • uprawy rolne 390 733 444,65 zł
 • zwierzęta  808 759,66 zł

Łącznie było to więc ponad 391 mln zł.

NAJGROŹNIEJSZE KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Z jakiego tytułu rolnicy otrzymywali największe dotacje? Tu zdecydowanie przodują  deszcze, huragany, grad oraz wiosenne przymrozki.

 • susza 572 629 zł
 • powódź 1 459 279 zł
 • ujemne skutki przezimowania 3 765 584 zł
 • przymrozki wiosenne 284 049 059 zł
 • grad, huragan, deszcz nawalny, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina 300 173 092 zł.

Oznacza to, że z tytułu ubezpieczonych klęsk żywiołowych rolnicy otrzymali ponad 590 mln zł odszkodowań.  

CO DALEJ?

Resort rolnictwa zapewnia, że trwają prace nad zmianą systemu państwowych ubezpieczeń rolnych. W ramach tych prac MRiRW podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu projekt pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. - Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu – napisał wiceminister Ryszard Bartosik.

wk

20. maj 2024 14:23