StoryEditor

Instytut Ogrodnictwa otrzymał status państwowego instytutu badawczego

08.01.2021., 11:24h

Instytutowi Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach został nadany status Państwowego Instytutu Badawczego (PIB).

Instytut Ogrodnictwa został tym samym wskazany do wykonywania w sposób ciągły zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska, poprawy jakości życia obywateli oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

- Nadanie naszej jednostce statusu PIB podnosi jej rangę i umożliwi realizację wielu ważnych zadań z zakresu nauk ogrodniczych, a w szczególności tych wspierających działania państwa nakierowane na wdrażanie zasad Europejskiego Zielonego Ładu oraz realizację zobowiązań wynikających z programu Wspólnej Polityki Rolnej - wyjaśnia Instytut.

Wśród zadań przewidzianych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. do realizacji przez Instytut Ogrodnictwa − Państwowy Instytut Badawczy wymieniono następujące kwestie:
  • ochrona roślinnych zasobów genowych;
  • utrzymanie wysokiej jakości elitarnego materiału roślin sadowniczych;
  • hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych;
  • doskonalenie zasad racjonalnego nawożenia;
  • rolnictwo ekologiczne;
  • ochrona roślin;
  • zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin;
  • udział w przygotowaniu, a następnie monitorowaniu wpływu wspólnej polityki rolnej na produkty ogrodnicze;
  • optymalizacja produkcji upraw sadowniczych na terenach górskich i podgórskich.
 ksz, oprac. na podst. InHort
22. maj 2024 09:57