StoryEditor

Jest termin składania wniosków o pomoc dla pszczelarzy. Sadownicy muszą poczekać

24.05.2021., 11:35h

Jest już termin, w którym pszczelarze mogą składać wnioski o pomoc. W tym samym rozporządzeniu rząd przewidział pomoc dla sadowników i rolników, którzy w ubiegłym roku ponieśli straty. Ale dla nich daty składania dokumentów jeszcze nie ma. Określi ją resort rolnictwa.

Rząd uruchamia pomoc dla pszczelarzy oraz rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych w 2020 r. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

ARiMR ogłosiła termin przyjmowania wniosków o pomoc dla pszczelarzy. Będą oni mogli składać dokumenty od 28 maja do 30 czerwca. Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.
Pomoc otrzymają także sadownicy i rolnicy, których uprawy zostały w 2020 r. zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na poziomie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Jak poinformowała ARiMR, nie ma jeszcze terminu składania wniosków - zostanie określony przez ministerstwo rolnictwa.

A sadownicy i rolnicy będą mogli ubiegać się o:
  • 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 70% plonu;
  • 1000 zł na 1 ha upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
  • 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w wysokości co najmniej 20% do 70% plonu.

Kamila Szałaj, fot. pixabay.com
20. maj 2024 13:45