StoryEditor

Komu należą się dopłaty bezpośrednie po śmierci wnioskodawcy?

23.02.2020., 15:17h

Nasz Czytelnik zwrócił się do nas z pytaniem: Wuj zmarł po złożeniu wniosku o dopłaty, ale przed wydaniem w tej sprawie decyzji. Czy jego spadkobiercom przysługują te dopłaty?

Odpowiedź prawnika: Przepisy art. 27 ustawy z 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DzU z 2018 r., poz. 1312 t.j.) regulują problem sukcesji dopłat w ramach systemu w przypadku śmierci rolnika.

Z punktu widzenia zadanego pytania istotna jest chwila śmierci rolnika. Zgodnie z przywołanym art. 27, w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie, płatności bezpośrednie przysługują spadkobiercy, jeśli grunty objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek i spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

Czytaj dalej na www.topagrar.pl
22. lipiec 2024 07:28