StoryEditor

Kończy się nabór wniosków! Pamiętaj zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Trwa nabór wniosków za zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Pamiętaj, aby zrobić to w terminie do 31 sierpnia! Co jeszcze musisz wiedzieć? 

 

Rolnicy mają możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na paliwo wykorzystane do prac w gospodarstwie. Aby to zrobić należy złożyć wniosek wraz załączonymi fakturami VAT, które potwierdzają zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., a w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego przez posiadaczy bydła załącznik powinna stanowić informacja o dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła z ubiegłego roku.

Dane o dużych jednostkach przeliczeniowych rolnik może uzyskać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę stada. W tym celu wystarczy złożyć Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek można składać w urzędach gmin lub miast w terminie do 31 sierpnia 2022 roku. 

Ile wynosi zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Jak podaje resort rolnictwa maksymalne wsparcie oblicza się w dwóch etapach. W pierwszym wyliczany jest iloczyn kwoty 110 zł oraz liczby hektarów użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. W drugim etapie obliczany jest iloczyn kwoty 40 zł oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) posiadanych przez rolnika w 2021 roku. Suma obu tych kwot stanowi limit pomocy.

Przy obecnych cenach paliw przyda się każda złotówka, a termin dobiega końca!

Oprac. dkol na podst. gov.pl

Fot. Pixabay

20. czerwiec 2024 17:50