StoryEditor

Koniec Krajowej Spółki Cukrowej - zastąpi ją już oficjalnie Krajowa Grupa Spożywcza

14.05.2022., 12:04h

Nastąpiło zawarcie umowy objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jakim jest Krajowa Spółka Cukrowa. Krajowa Grupa Spożywcza stała się faktem. 

Budowa Krajowej Grupy Spożywczej stała się faktem. Sąd Rejonowy w Toruniu dokonał zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, która zatwierdziła powstanie Krajowej Grupy Spożywczej na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Jak uzasadnia MAP to korzystane działanie, a przychody mają się zwiększyć o 30 proc.

Co ma się zmienić

Budowa Krajowej Grupy Spożywczej daje możliwość znacznie bardziej aktywnego udziału Polski w światowym obrocie handlowym, a także pozwala na rozszerzenie kanałów dystrybucji i bazy odbiorców na rynku krajowym.

Priorytetem Grupy Spożywczej jest stabilizacja cen i zwiększenie przychodów

– Elementem, który przyświecał nam przy powołaniu Krajowej Grupy Spożywczej jest kwestia związana z pośrednią możliwością stabilizowania cen. Wynika to przede wszystkim z tego, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie podmiotem. Skarb Państwa będzie miał dominujący charakter. Będzie partnersko podchodzić do relacji z polskim rolnikiem – mówi wiceminister Andrzej Śliwka w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dodatkowo Andrzej Śliwka zauważa, że zmiana ta pozwoli uchronić się od spekulacyjnego charakteru działań niektórych zagranicznych podmiotów. Tym bardziej, że kluczowe jest tu zrozumienie, że to krok ku temu, aby zagwarantować Polsce bezpieczeństwo żywnościowe, suwerenność żywnościową i niezależność polskiej wsi i polskich rolników. 

– Krajowa Grupa Spożywcza jest podmiotem, który zwiększy w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej przychody o blisko 30 proc. i będzie sukcesywnie rozwijał każdy z segmentów, który ma – dodaje wiceminister Śliwka. 

Krajowa Grupa Spożywcza w liczbach

Szacuje się, że przychody spółki KGS S.A. będą oscylowały na poziomie 3,5 mld zł rocznie. Ma to być wzrost o 35 proc. w stosunku do obecnych przychodów KSC.

Spółki Skarbu Państwa będą różnicować swoją działalność poprzez m.in.:

 • rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo, hodowla roślin;
 • wzrost przychodu w sektorze zboża i mąki o ponad 300 mln zł;
 • wzrost przychodu w sektorze skrobi o blisko 50 mln zł.

Co więcej, konsolidacja ma się przyczynić do stabilizacji i umocnienia pozycji polskich podmiotów na rynku rolno - spożywczym w Polsce, zmniejszenia efektu fal koniunkturalnych poprzez tworzenie platformy do współpracy pomiędzy podmiotami z sektora rolno-spożywczego w celu efektywniejszej produkcji, promocji i sprzedaży towarów.

Wszystkie oddziały KSC przemianowane na oddziały KGS

W dniu 12 maja 2022 r.  oficjalnie została zatwierdzona zmiana Spółki z „Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna” na „Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna”. Zmiany wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dokonał Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym wszystkie oddziały cukrowni zostały przemianowane na:

 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin” w Dobrzelinie;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork” w Malborku;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Werbkowice” w Werbkowicach;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie;
 • Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna w Toruniu Oddział „Terminal Cukrowy” w Gdańsku.

Jednocześnie zatwierdzono zmianę Statutu Spółki i podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 990.677.758 zł do kwoty 1.295.817.566 zł. W związku z tym wyemitowano 305.139.808 nowych akcji zwykłych imiennych serii R, które zostały pokryte przez akcjonariusza Spółki - Skarb Państwa.

Szczegóły są dostępne pod linkiem www.polski-cukier.pl, a odpisy aktualne i pełne z KRS, które uwzględniają powyższe zmiany, można pobrać bezpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

na podstawie polski-cukier
Fot: polski-cukier

14. czerwiec 2024 18:54