StoryEditor

"Mamy to!" Bruksela zatwierdziła Plan Strategiczny dla Polski

W dniu 31 sierpnia 2022 roku, został zatwierdzony pierwszy pakiet strategiczny WPR dla Polski przez Komisje Europejską. Dotyczy to również innych sześciu państw: Portugalii, Hiszpanii, Irlandii, Danii, Finlandii oraz Francji. Założenia planu strategicznego zakładają sprawiedliwe rozdzielenie środków finansowych pomiędzy małe oraz średnie rodzinne gospodarstwa i młodych rolników. Na ten moment z decyzji zadowolony jest minister Kowalczyk oraz Janusz Wojciechowski, komisarz rolny UE. 

Zatwierdzony 31.08. 2022 roku przez KE Plan Strategiczny dla WPR 2023–2027 jest pierwszym Planem przygotowanym w oparciu o zreformowaną Wspólną Politykę Rolną. Zwiększone w nim zostały wydatki na klimat, środowisko i dobrostan zwierząt. Dla rolników ważną zmianą są ekoschematy, czyli nowy rodzaj płatności bezpośrednich. Resort rolnictwa przewiduje uruchomienie wsparcia w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r. Ma być ono realizowane ze środków pochodzących z UE, w kwotach: 17,3 mld euro w ramach I filara WPR, 4,7 mld euro w ramach II filara WPR oraz ponad 3,2 mld euro w ramach środków krajowych.

Kowalczyk - "Mamy to!"

Tuż po ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk skomentował ją na Twiterze.

- Mamy to! Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla #WPR na lata 2023-2027. To ponad 25 mld EUR, w tym 17 mld EUR na płatności bezpośrednie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę nad Planem i konsultacje. Dziękuję Januszowi Wojciechowskiemu - napisał szef resortu rolnictwa. Droga od pomysłu do decyzji była druga. Pierwsze prace ruszyły w 2018 roku. Potem były długie ustalenia i rozmowy między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską i dopiero 2 grudnia 2021 roku osiągnięto porozumienie i formalnie przyjęto nową WPR.
Termin składania przez państwa członkowskie planów strategicznych WPR został wyznaczony na 1 stycznia 2022 r. Po otrzymaniu planów, do 25 maja 2022 r. Komisja wysłała do wszystkich państw członkowskich pisma z uwagami. Następnie kolejne negocjacje, zmiany i wreszcie 31 sierpnia 2022 roku zatwierdzenie KPS.

Unijny komisarz gratulował wszystkim

Unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał informację o decyzji KE za pośrednictwem Twittera. Oprócz wersji w języku angielskim opublikował informacje i gratulację w językach 7 krajów, które uzyskały akceptację Krajowego Planu Strategicznego.
- Dania, Finlandia, Francji, Irlandia, Portugalia, Polska i Hiszpania to pierwsze siedem krajów, dla których w imieniu KE zatwierdziłem Narodowe Plany Strategiczne dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Gratulacje i najlepsze życzenia dla rolników! Plany dla innych państw członkowskich zostaną wkrótce zatwierdzone - napisał Janusz Wojciechowski na Twitterze w siedmiu językach.

Kolejny wpis, tylko w naszym języku komisarz skierował do polskich rolników dodając, że trafi do nich 25 mld euro, z czego ponad 43 % na praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. W oficjalnym komunikacie Przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej znajdziemy dużo obszerniejszy komentarz unijnego komisarza do dzisiejszej decyzji o zatwierdzeniu siedmiu KPS.

- Jesteśmy o krok bliżej wdrożenia nowej WPR na najbliższe pięć lat. Krok ten czynimy w kluczowym momencie, kiedy wyraźnie widać, jak ważne jest solidne wsparcie dla naszego sektora rolnego. Rolnicy stoją w obliczu trudnych wyzwań, takich jak gwałtowny wzrost kosztów produkcji spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę oraz niedawna letnia susza. Rolnictwo jest działalnością długoterminową i europejscy rolnicy muszą mieć jasne ramy prawne i finansowe na przyszłość. Nowa WPR pomoże nam wspierać stabilne źródła utrzymania w rolnictwie i długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe poprzez wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnego. Wyrażam uznanie dla ciężkiej pracy państw członkowskich w celu sfinalizowania swoich planów i wsparcia sektora rolnego. Komisja będzie nadal określać wytyczne, jak najlepiej wykorzystać to, co WPR oferuje naszym rolnikom, społecznościom wiejskim i obywatelom jako całości - zapowiada Janusz Wojciechowski.

Zgodnie z założeniami na WPR w latach 2023–2027 Komisja Europejska przeznaczy 270 mld euro. Siedem zatwierdzonych dziś planów odpowiada budżetowi w wysokości ponad 120 mld euro, z czego ponad 34 mld euro przeznaczone jest tylko na cele środowiskowe i klimatyczne oraz ekoschematy. Kwota ta może być wykorzystana na przykład na promowanie korzystnych praktyk dla gleby oraz poprawę gospodarki wodnej i jakości użytków zielonych.

W ramach WPR można również promować zalesianie, zapobieganie pożarom, odtwarzanie lasów i ich przystosowanie do zmiany klimatu. Rolnicy uczestniczący w ekoschematach mogą być wynagradzani m.in. za niestosowanie lub zmniejszenie stosowania pestycydów oraz za ograniczanie erozji gleby. Od 86 do 97 proc. krajowej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych ma być uprawianych zgodnie z normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Znaczne środki finansowe zostaną również przeznaczone na wsparcie rozwoju produkcji ekologicznej, przy czym większość państw będzie dążyć do podwojenia, a nawet potrojenia powierzchni ekologicznych użytków rolnych. 

Źródło: KE/Twitter
Fot. Envato Elements
22. maj 2024 07:46