StoryEditor

Minister Ardanowski: cele Zielonego Ładu i strategii muszą być skorygowane

29.06.2020., 11:09h

Cele Zielonego Ładu i strategii towarzyszących muszą być skorygowane, by interesy wsi i rolników nie były zagrożone – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas posiedzenia Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE.

Dziś minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Nieformalnej Rady Ministrów Rolnictwa UE. Głównym tematem obrad była dyskusja o postępach prac nad reformą WPR.

Ardanowski przedstawił opinię na temat płatności bezpośrednich i Zielonego Ładu.

– Z punktu widzenia Polski konieczne jest zamknięcie dyskusji i podjęcie decyzji w odniesieniu do przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych, ponieważ od tego zależy wiele szczegółowych rozwiązań, w tym przede wszystkim sprawa wyrównania płatności bezpośrednich –  powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

W kontekście Zielonego Ładu zaznaczył, że muszą zostać uwzględnione zarówno interesy rolników, jak i producentów sektora rolno-spożywczego oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

– Na pewno cele Zielonego Ładu i tych strategii towarzyszących "Od pola do stołu" i "Na rzecz bioróżnorodności" nie są przez nas kwestionowane, ale muszą być skorygowane, by interesy wsi i rolników nie były zagrożone – powiedział polski minister rolnictwa.

Dla Polski nadal ważnym rozwiązaniem jest zwolnienie małych gospodarstw z warunkowości. Zdaniem ministra, proponowany w rozporządzeniu horyzontalnym uproszczony system kontroli małych gospodarstw w zakresie warunkowości nie stanowi dobrego rozwiązania i wymaga dalszej dyskusji.

– Oceniamy bardzo pozytywnie propozycje prezydencji chorwackiej dotyczące nowego modelu wdrażania. Zaproponowane rozwiązania w zakresie kwot jednostkowych i raportowania należy utrzymać – to jest dobra praca prezydencji – podkreślił Ardanowski.

Ponadto Polska uważa, że do limitu wydatków na klimat i środowisko należy wliczać 100% płatności ONW i, przynajmniej częściowo, inwestycje w II filarze. Dalszej dyskusji wymaga także sposób wdrożenia eko-schematów oraz zakres sektorów, w których można będzie stosować płatności związane z produkcją.

– Musimy przyspieszyć nasze prace nad wdrożeniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Tego oczekują rolnicy europejscy i tego wymaga Europa wychodząca z koronawirusa – podkreślił minister Ardanowski.


Warto zaznaczyć, że podczas nieformalnej Rady, prowadzonej w formie video-konferencji, nie są podejmowane żadne wiążące decyzje. 


Źródło: MRiRW
22. lipiec 2024 06:24