StoryEditor

Minister Ardanowski podsumował dwa lata pracy

24.06.2020., 11:09h

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podsumował dziś dwa lata swojej pracy na tym stanowisku. Za jedno z najważniejszych osiągnięć uznał uruchomienie pomocy suszowej udzielonej rolnikom za 2018 i 2019 rok. W sumie wsparcie to wyniosło 4,5 mld zł.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczął konferencję od zaprezentowania podpisanej przez wszystkich członków rządu i prezydenta „Deklaracji na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa”.

- Uznajemy rozwój wsi i rolnictwa za strategiczne zadanie państwa – tak brzmią pierwsze słowa tej deklaracji. Po raz pierwszy w historii rząd i prezydent składają tak wyraźną i jednoznaczną obietnicę wsparcia rolnictwa - powiedział minister rolnictwa.

Zaznaczył, że dzięki takiemu podejściu wszystkie strategie regionalne i strategie krajowe muszą obligatoryjnie uwzględniać obszary wiejskie.

– Nie jestem petentem wobec kolegów z rządu, który musi wykłócać się o sprawy polskiej wsi. Bo one są priorytetem całego państwa – podkreślił minister.

Deklaracja na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

Dwa lata - podsumowanie


Minister przypomniał, że przez ostatnie dwa lata kierowany przez niego resort skutecznie działał na rzecz obrony wizerunku wsi i rolników, „często szarganego i lekceważonego”. Uruchomiony został szereg działań i nowych programów. Minister omówił te najważniejsze. Szczegółowe podsumowanie prac ministra znajdziecie TUTAJ.

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego

– Jednym z kierunków prac było poprawienie opłacalności produkcji rolnej poprzez zmniejszenie kosztów. Dlatego zwiększone zostały dopłaty do paliwa rolniczego: zwrot akcyzy z 80 do 100 l/ha oraz wprowadzenie po raz pierwszy dopłat do paliwa dla hodowców i producentów bydła 30 l/ha – przypomniał minister.

Dopłaty do materiału siewnego

Minister zaznaczył, że to działanie będzie utrzymywane również w dalszych latach, ale będzie modyfikowane.

- W przyszłości może skoncentrujemy się na wsparciu najdroższego materiału siewnego – zapowiedział.

Dopłaty do wapnowania

Uruchomiony został program dopłat do wapnowania gleb. Ma on doprowadzić do regeneracji zakwaszonych gleb. Na ten cel do 2023 roku przeznaczono 300 mln zł.

Usuwanie folii rolniczych 

W programie tym uczestniczy ponad tysiąc gmin w całej Polsce. Zwracane są im koszty związane z transportem i utylizacją folii odbieranych od rolników.

4,5 mld zł na pomoc suszową

Minister zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat rząd wypłacił rolnikom rekordowe wsparcie suszowe. 

– Nikt nie udzielił tak ogromnej pomocy po suszy, jak nasz rząd. Łącznie za lata 2018 i 2019 ta pomoc osiągnęła kwotę 4,5 mld złotych – podkreślił minister. 

Dodał, że obecnie nie ma suszy glebowej, choć nie ma pewności, jak przez najbliższe miesiące będzie kształtował się poziom opadów. 

Przyznał, że były opóźnienia w wypłacie pieniędzy, ale ostatecznie cała zaległa pomoc suszowa trafi na konta rolników w ciągu najbliższych kilku dni. Przeczytaj o tym TUTAJ

Poza tym w najbliższym czasie uruchomiona zostanie także specjalna aplikacja, która pozwoli na szacowanie strat suszowych bez fizycznego udziału komisji. 

Dobrostan zwierząt

Kolejnym wsparciem jest dopłata do poprawy dobrostanu zwierząt. O taką pomoc ubiega się w tym roku ponad 42 tys. gospodarstw. Minister poinformował, że resort rolnictwa opracował nowe, podwyższone zasady dobrostanu zwierząt dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. 

- Będziemy zachęcali rolników, by ich zwierzęta żyły w jak najlepszych warunkach – powiedział minister.

Zapowiedział również kontrole we wszystkich schroniskach dla zwierząt, którą przeprowadzi inspekcja weterynaryjna. Ponadto w ciągu kilku dni ma zostać powołany pełnomocnik ds. zwierząt.

- Podjąłem decyzję o powołaniu pełnomocnika ds. zwierząt. Takiego, który nie będzie związany ani z rolnikami, ani z ministerstwem. Natomiast będzie to osoba znakomicie znająca zwierzęta i ich potrzeby życiowe. W jej gestii będzie dopilnowanie przestrzegania praw zwierząt. Pełnomocnik przygotuje także założenia nowej ustawy o ochronie zwierząt. Ci, którzy chronią zwierzęta i ci, którzy na ochronie zwierząt w sposób cyniczny zarabiają duże pieniądze, będą pod kontrolą i nadzorem pełnomocnika – zapowiedział minister.

Sprzedaż bezpośrednia i handel detaliczny

Minister przypomniał, że rozszerzono możliwość legalnej sprzedaży żywności w gospodarstwach. Zwiększono też do 40 tys. kwotę wolną od podatku. Dodatkowo sprzedaż detaliczna nie wymaga zezwolenia, tylko zgłoszenia do odpowiedniej inspekcji.

Ardanowski przypomniał, że opracowany i dostarczony został do rolników i przetwórców Kodeks Etyki Żywnościowej.

Małe rzeźnie

Wprowadzone zostały także ułatwienia dla rolników chcących założyć małą rzeźnię.

Umacnianie pozycji rolnika


Minister zwrócił uwagę, że przez ostatnie dwa lata pracował nad wzmocnieniem pozycji rolnika na rynku.

- Chciałem, żeby w łańcuchu od pola do stołu bardzo wzrosła rola rolników. By nie dopuścić do sytuacji, że to mocniejsi wymuszają na rolnikach różnego rodzaju ustępstwa. Tak zachowują się np. sieci handlowe czy duże zakłady przetwórcze. Dlatego rozszerzyliśmy wykaz nieuczciwych praktyk handlowych. Dodatkowe uprawnienia dostał także UOKiK. Wzmacnianiu pozycji rolnika ma służyć również połączenie od 1 lipca IJHARS i Inspekcji Handlowej. Będziemy mieć sprawniejszą instytucję, która będzie działała bardzo intensywnie na rzecz eliminowania patologii na rynku, takich jak. np. oszukiwanie na etykietach czy w składzie – zapowiedział minister.

By ustabilizować rynek rolny w Polsce, tworzony jest także Narodowy Holding Spożywczy, którego trzonem ma być Krajowa Spółka Cukrowa. 

- W ciągu kilku miesięcy podmiot ten rozpocznie działalność. Dodatkowo zostanie wzmocniony i zasilony przez inne spółki państwowe. Celem holdingu jest stabilizowanie rynków rolnych i zapobieganie problemom z nadwyżkami – powiedział minister.


Większy eksport

Ardanowski przypomniał również, że eksport artykułów rolno-spożywczych stale wzrasta. W ubiegłym roku wyniósł 31,4 mld euro. 

- To w porównaniu do 2015 roku oznacza wzrost o 41 proc – powiedział minister.

Dodał, że resort nadal zabiega o nowe rynki zbytu. Obecnie toczy rozmowy z 43 krajami trzecimi. 

Wsparcie pszczelarstwa

Minister zwrócił uwagę także na prowadzone przez resort działania wspierające polskie pszczelarstwo.

- Zwiększono budżet Krajowego Programu Wsparcia Rolnictwa do 100 mln. zł z przeznaczeniem na poprawę warunków produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich – powiedział minister.

E-bazarki 

Kolejnym działanie wspierającym rolników jest utworzenie e-bazarków, których koordynacją zajęły się ośrodki doradztwa rolniczego. Mają one ułatwić gospodarzom sprzedaż produktów rolnych. 

- Przez miesiąc zgłoszono 10 tys. produktów na e-bazarkach. Odwiedziło je setki tysięcy osób. Udrażniamy więc te nowe kanały sprzedaży, by wspomóc gospodarstwa, głównie te mniejsze - oznajmił minister.  

Giełda zbożowa


Minister Ardanowski zaznaczył, że uruchomienie w tym roku Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym wspierającym rozwój sektora rolniczego w Polsce. 

- Na giełdzie odbywają się realne transakcje. Giełda daje także możliwość kontraktów terminowych – przypomniał minister. 

ASF - walka trwa

Ardanowski odniósł się także do walki z ASF. Zwrócił uwagę, że nadmierna populacja dzika sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby. Dlatego konieczne jest rozrzedzenie ogółu tych zwierząt do 0,1 osobnika na km2.

Przypomniał, że zwiększono nakłady na zwalczanie ASF. W 2019 roku przeznaczono na te działania ponad 92 mln zł. W 2014 było to niecałe 9 mln zł.

Wsparcie dla gospodyń

Minister przypomniał także o wspieraniu przez rząd Kół Gospodyń Wiejskich. W 2020 roku z
budżetu państwa koła, których w Polsce jest ponad 9 tysięcy, otrzymają 40 mln zł na swoją działalność.

Minister przedstawił także inne, podejmowane przez niego działania. Szczegółowe podsumowanie znajduje się TUTAJ.


ksz
24. lipiec 2024 20:36