StoryEditor

Ministerstwo Finansów: Nie będzie obniżki akcyzy od cydru

27.07.2020., 11:12h

Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia obniżonej stawki akcyzy na cydr ani zniesienia obowiązku oznaczania tego produktu znakami akcyzy - wynika z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską.

- Tym niemniej na wniosek branży winiarskiej w resorcie finansów prowadzone są aktualnie prace mające na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, polegających na elektronizacji systemu znaków akcyzy oraz zmianie wzoru banderol na wyroby winiarskie i zmianie sposobu nanoszenia znaku akcyzy na opakowanie jednostkowe - dodał Sarnowski.

Wiceminister podkreślił, że resort finansów "na bieżąco monitoruje rynek wszystkich napojów alkoholowych". - Z uwagą obserwuje procesy zachodzące na rynku wyrobów winiarskich, analizując wpływ różnych czynników na występujące zjawiska, by móc reagować stosownie do zmieniających się warunków otwartej gospodarki, w granicach wyznaczonych aktualnym stanem prawnym i możliwościami budżetu. Wyrazem tego było m.in. wprowadzenie obniżonej stawki na cydr i perry (czyli odmianę cydru produkowaną z gruszek) o mocy do 5 proc. oraz wyłączenie z definicji ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji wyrobów winiarskich - wyjaśnił przedstawiciel MF.

Sarnowski wskazał, że z zakresu ostatniej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Wyroby te pozostały opodatkowane stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu "w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa" - dodał.

Przypomniał też, odnosząc się do postulatu zniesienia obowiązku banderolowania, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe, m.in. napoje fermentowane klasyfikowane do grupowania o kodzie CN 2206 00, do których należy cydr, objęte są obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

- Najistotniejszą funkcją, jaką spełniają znaki akcyzy, jest funkcja fiskalna. Oprócz tej funkcji, znaki akcyzy spełniają dodatkowo jeszcze inne funkcje, jak legalizacyjna (wyroby z tymi znakami są zarazem wyrobami znanego pochodzenia). Wykupienie znaków akcyzy na określony wyrób i w okreslonej ilości daje ponadto gwarancję wykorzystania tych znaków zgodnie z ich rzeczywistym przeznaczeniem. Wprowadzenie znaków akcyzy kładzie także tamę dla nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi. Kolejną funkcją jest funkcja ochronna. Dotyczy to ochrony legalnych krajowych producentów, nabywców wewnątrzwspólnotowych i importerów wyborów akcyzowych, jak i ochrony innych podmiotów biorących udział w obrocie tymi wyrobami, np. hurtowników, detalistów, a także ochrony kupującego dany towar, czyli konsumenta - napisał wiceminister finansów.

Ocenił też, że procedura wydawania znaków akcyzy "nie jest skomplikowana ani długotrwała", zaznaczając, że producent cydru może pobrać znaki akcyzy w oparciu o jeden wniosek w roku kalendarzowym i w ten sposób zminimalizować formalności. - Ma również możliwość złożenia większej ilości wniosków o wydanie znaków akcyzy, jeżeli zamierza odbierać znaki akcyzy w dogodnych dla siebie partiach. Należy również podkreślić, że w przypadku składania wniosków o wydanie znaków akcyzy w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, w przypadku większości dokumentów wystarczające jest oświadczenie wnioskodawcy, że informacje wynikające z uprzednio złożonych dokumentów nie uległy zmianie - wyjaśnił.

Sarnowski podkreślił przy tym, że postulat zniesienia banderolowania wyrobów winiarskich, w tym cydru, był analizowany przez Ministerstwo Finansów "i szeroko konsultowany zarówno z branżą winiarską, jak i z Krajową Administracją Skarbową". - Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarówno branżowa organizacja, jaką jest Krajowa Rada Winiarstwa, jak i KAS, są przeciwne zniesieniu obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich - czytamy w odpowiedzi na interpelację.


Źródło: www.wiadomoscihandlowe.pl, fot. Facebook/Cydr Lubelski 

21. lipiec 2024 18:44