StoryEditor

MRiRW wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie!

22.04.2021., 11:32h

Mamy dla Was dobrą wiadomość! Ministerstwo rolnictwa wydłużyło do 17 czerwca termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz płatności w ramach PROW.

Płatności bezpośrednie - wnioski do 17 czerwca

- Do 17 czerwca wydłużamy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego - poinformowało dziś po południu ministerstwo rolnictwa. 

Minister Grzegorz Puda podjął taką decyzję z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią oraz z uwagi na zmiany w wypełnianiu wniosków wprowadzone w tym roku.

Do 17 czerwca 2021 r. wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.

Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca
, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Pierwotny termin miał upłynąć 17 maja (15 maja wypada w tym roku w sobotę).

Do 20 kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 300 tys. rolników. W ubiegłym roku o takie płatności ubiegało się ich ponad 1,3 mln.

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania rozporządzenia w tym zakresie.

ksz, oprac. na podst. MRiRW
14. czerwiec 2024 18:14