StoryEditor

Na co przeznaczone zostanie 56 mln z rezerwy celowej?

09.08.2022., 12:16h

Wniosek ministra finansów o zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie budżetowej został pozytywnie rozpatrzony. Na co więc zostanie przeznaczone 56 mln?

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2022 rok.

Długa lista zmian w budżecie

Chodzi o 56 mln zł pochodzących z rezerwy celowej poz. 62 (fundusz gwarancji w rolnictwie). Na co pójdą pieniądze?

  • 9 mln zł na Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych na zwiększenie limity wynagrodzeń pracowników;
  • 1,1 mln  zł na wzrost wynagrodzeń w związku z przeniesieniem etatów Granicznych Inspektoratów Weterynaryjnych;
  • 9 mln zł dla Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na wydatki bieżące;
  • 2,6 mln dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach na wydatki majątkowe zakup sprzętu do laboratoriów;
  • 30 mln zł dla szkół rolniczych prowadzone przez MRiRW na wydatki bieżące i inwestycyjne;
  • 4 mln zł dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na wydatki majątkowe;
  • 877 tys. zł dla Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wydatki majątkowe;
  • 150 tys. dla wojewódzkich inspektoratów JHARS (Lublin, Rzeszów, Warszawie)na wydatki bieżące związane ze zwiększonymi kontrolami granicznymi

- Projektowana zmiana nie spowoduje zakłóceń w finansowaniu zadań na, które pierwotnie zaplanowana była pozycja 62 rezerwy budżetowej– zapewnił posłów wiceminister finansów Piotr Patkowski. 

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk został poproszony przez posłów opozycji o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przesunięć w budżecie rolnym na 2022 r. Z jego relacji wynika, że pieniądze na COBOR-u będą przeznczone na wynagrodzenia dla 700 osób. Połowa z nich otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Teraz otrzymają podwyżki ok. 300 zł brutto. W związku z potrzebami na granicy polsko -ukraińskiej podjęto decyzję o przeniesieniu 17 lekarzy weterynarii do Granicznych Inspektoratów Weterynarii. Z kolei szkoły rolnicze, których MRiRW prowadzi już 61 w związku z rosnącymi kosztami utrzymania otrzymają 25,7 mln na wydatki bieżące (zakup usług, energii, paliw i nawozów), a 4,2 mln zł na wydatki inwestycyjnie.

Zmiany w budżecie ARiMR - 11 mln dla plantatorów chmielu

Kolejnym punktem obrad było zaopiniowanie wniosku MRiRW w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2022 rok.

Resort rolnictwa zaproponował w nim przeznaczenie 11 mln zł na pomoc dla plantatorów chmielu. Jest to związane z obniżoną ceną skupu chmielu. A także kwoty 25 mln zł na zwiększenie wydatków na nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń. Kolejna zmiana dotyczy programu pomocy technicznej PROW na kwotę 25 mln zł oraz wniesienie wkładu założycielskiego powstającej spółki informatycznej 10 mln zł.  

fot. facebook COBORU

15. czerwiec 2024 00:11