StoryEditor

Nabory wniosków w ramach PROW mogą zostać przesunięte!

Terminy naborów w ramach PROW mogą zostać przesunięte – poinformował resort rolnictwa. Ma to związek z epidemią koronawirusa. Jednocześnie ministerstwo zapewniło, że trwające obecnie składanie wniosków o płatności obszarowe czy dobrostan zwierząt będzie kontynuowane. Nie wiadomo natomiast co z zaplanowanym na 31 marca naborem na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Resort rolnictwa zmienia plany w związku z epidemią koronawirusa. We wczorajszym komunikacie poinformował, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom. Ministerstwo chce w ten sposób umożliwić ubiegającym się o wsparcie skompletowanie dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

- W każdym przypadku, gdy jest to możliwe wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów – zapewnia resort.

Informacje o zmianie terminów naborów podadzą instytucje wdrażające, a więc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub urzędy marszałkowskie.

Kontakt osobisty wykluczony!


Resort rolnictwa po raz kolejny przypomniał, że przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczony jest kontakt osobisty.

- Kontakt z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami jednostek doradztwa rolniczego powinien odbywać się wyłącznie w formie określonej przez te podmioty – apeluje ministerstwo.

Uruchomione nabory będą kontynuowane


Resort zapewnił jednocześnie, że kontynuowane będą trwające od 15 marca nabory wniosków o płatności obszarowe PROW i dobrostan zwierząt.

Nie wiadomo natomiast, czy uruchomione zostanie przyjmowanie wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. Miało ono ruszyć 31 marca.

O wszelkich zmianach związanych z przesuwaniem terminu naborów będziemy Was informować na bieżąco.
jr
20. lipiec 2024 12:48