StoryEditor

Narodowy Holding Spożywczy – czy powstanie w pół roku?

18.11.2021., 11:45h

Ustawa umożliwiająca przekazywanie akcji i udziałów przez KOWR została przyjęta. Dzięki niej, ma ostatecznie powstać Narodowy Holding Spożywczy. Opozycja wypomina rządzącym, że od 6 lat próbują go stworzyć.

Mała zmiana ustawy, a brzemienna w skutkach dla rolnictwa

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest bardzo krótki, gdyż w praktyce zawiera jeden przepis. Mówi on, że w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra aktywów państwowych Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, za zgodą ministra rolnictwa, przekazuje ministrowi aktywów państwowych wykonywanie praw z akcji lub udziałów, które stają się w ten sposób mieniem Skarbu Państwa nie wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

- Ta ustawa jest bardzo ważną ustawą, jest bardzo dużym krokiem, milowym krokiem w tworzeniu holdingu. Holdingu, który jest oczekiwany przez rolników, holdingu, który ma pomóc w całym łańcuchu spożywczym, holdingu, który ma być akumulatorem, jeżeli chodzi o ceny. Bo wiemy o tym, że bardzo często w tej chwili przez to, że przetwórstwo, jak również pośrednictwo w Polsce jest przede wszystkim w rękach wielkich koncernów prywatnych, przede wszystkim koncernów zagranicznych – mówił w Sejmie poseł sprawozdawca Robert Telus.

Opozycja ostro krytykuje pomysł na Narodowy Holding Spożywczy

Polskie Stronnictwo Ludowe zwróciło uwagę, że narodowy holding powinien powstać już dawno. - To przejęcie chociażby Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek za długi wobec Skarbu Państwa. To już powinien być zakład, spółka holdingu spożywczego. Powinno to działać, a dzisiaj spłonęło, prezes, wasz senator dzisiaj jest w areszcie, ale to nie zmienia faktu, że zakład niszczeje. Przyjdzie zima, wszystko padnie. Tak wspieracie. Po drodze padł Ozorków, padł Rypin. Przecież to wszystko już dzisiaj mogło być w holdingu – mówił poseł Stefan Krajewski z PSL.

Narodowy Holding Spożywczy ma powstać w pół roku

Ostatecznie za przyjęciem ustawy głosowało 266 posłów, 54 było przeciwnych (m.in. Lewica). A 118 wstrzymało się od głosu (m.in. Platforma Obywatelska).

W skład holdingu na oprócz Krajowej Spółki Cukrowej ma wejść szereg spółek hodowli roślin oraz zwierząt. W tym także Kombinat Rolniczy Kietrz. Nowy minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że narodowy holding spożywczy ma powstać w pół roku.

25. maj 2024 18:34