StoryEditor

Nowe zasady wsparcia producentów owoców i warzyw

27.04.2021., 11:33h

23 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe zasady mające na celu uproszczenie systemu wsparcia owoców i warzyw w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), w szczególności zasady dotyczące działań i programów organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw. 

Zdaniem KE to uproszczenie toruje drogę do nowej WPR, która będzie obowiązywać od 2023 r. 

- Państwa członkowskie będą teraz mogły rozszerzyć swoje krajowe strategie dla sektora owoców i warzyw, aby zapewnić płynne przejście między obecnymi a nowymi przepisami po wejściu nowej WPR. siła - wyjaśnia KE.

Nowe zasady obejmują między innymi rozszerzenie możliwości outsourcingu dla organizacji producentów z sektora owoców i warzyw oraz rozszerzenie stosowania standardowych stawek ryczałtowych lub kwot ryczałtowych na wszystkie koszty wspierane w ramach programów operacyjnych dla sektora owoców i warzyw, z wyjątkiem środków kryzysowych. Wprowadzona ma być także maksymalna kwoty wsparcia dla wycofań z rynku do przetwarzania. Ponadto uproszczone zostaną przepisy dotyczące środków zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi (np. ubezpieczanie zbiorów, coaching), aby zachęcić organizacje producentów do większego wykorzystania w sektorze owoców i warzyw. Uproszczone mają być także przepisy dotyczące wycofywania z rynku owoców i warzyw w celu bezpłatnej dystrybucji.


ksz, oprac. na podst. KE
24. maj 2024 09:25