StoryEditor

Pamiętaj! Zgłoś czym ogrzewasz dom i budynki gospodarcze

Z dniem 30 czerwca mija termin zgłoszenia źródła ogrzewania domu. Deklaracje należy składać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kto nie dopełni obowiązku, będzie musiał ponieść słoną karę.

Termin nieubłaganie biegnie

Właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które są opalane, muszą do 30 czerwca 2022 r. złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Ewidencja obejmuje również budynki związane z produkcją rolniczą, określone jako „budynki gospodarstw rolnych, szklarnie, tunele foliowe, zbiorniki, silosy i budynki/lokale magazynowe, budynki garaży, budynki/lokale biurowe”. Posiadający zarówno obiekty mieszkalne, jak i niemieszkalne, muszą złożyć na nie oddzielne deklaracje, chyba że ogrzewają je tym samym źródłem ciepła.

Gdzie składać deklaracje?

Deklaracje można składać w formie elektronicznej albo w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być pomocna w wymianie „kopciuchów”.

Magdalena Szymańska
fot. envatoelements

14. czerwiec 2024 21:07